Hur blir vi bättre på att bli bättre?

Inom Fysioterapeuterna förbereder vi oss intensivt för kongress i november då vi bl.a. ska lägga fast vilken politik som ska drivas för de kommande fyra åren. Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna? Hur ska vi som organisation bli bättre på att bli bättre? I förberedelsearbetet har vi dels frågat våra medlemmar, vilket är självklart och också det vanliga förfaringssättet, dels har vi frågat ett stort antal externa personer, för att också få en utifrån och in- bild. Arbetssättet har varit mycket inspirerande och lärorikt och själva processen har varit en lär-resa i sig. 

I veckan var jag inbjuden till ett fokusgruppsmöte på Dagens Medicin, som var upplagd på liknande sätt. Ett antal externa personer var inbjudna för att ge sina synpunkter. Hur konsumerar vi nyheter? Vilka är de största utmaningarna? Vilket drömscenarie skulle vi vilja se?

Det som händer när man träffas kring denna typ av frågor är att det väcker nyfikenhet och nya tankar. Dvs jag fick möjlighet, både att träffa nya inspirerande människor, ta del av deras tankar och fick också en möjlighet atttänka till på ett nytt sätt kring viktiga frågor.

Dagens Medicins chefredaktör Christina Kennedy var en av dom som deltog i Fysioterapeuternas framtidsarbete, och när hon varit hos oss, så skrev hon en ledare om öppenhet som viktigaste framtidsfråga. Nu har jag varit hos Dagens Medicin, och efter noggrant funderande kommit fram till att ett par av de viktigaste framtidsfrågorna avseende nyheter är balans och tajming. Det gäller att hitta former för att inte drunkna i nyhetsflödet, men samtidigt få rätt nyheter i rätt tid, för att kunna ta ställning till om och hur vi behöver agera.

Men framförallt så har nog bilden klarnat ännu mer för mig, hur viktigt det är att tänka utifrån och in när det gäller att förnya och förbättra.  För att ständigt kunna bli bättre är det viktigt att ta hjälp både av interna och externa ögon och öron. Det är ett bra sätt för att bli bättre på att bli bättre. 

Den 8-10 september samlades arbetsgruppen för professionsfrågor inom den europeiska delen av WCPT i Warwick, England. Gruppen består av åtta deltagare från olika europeiska länder där Sverige representeras av Charlotte Chruzander, medarbetare på förbundet. Ett av gruppens viktigaste uppdrag är att lyfta fram fysioterapeuters kompetens i frågor som rör hälsa och hälso-och sjukvård. En plattform där arbetsgruppen är efterfrågad är i EU-kommissionen som vill veta vad fysioterapeuter kan bidra med när det gäller barn och fysisk aktivitet. Ett annat uppdrag är att formulera på vilket sätt fysioterapeuter med sin kompetens kan bidra med att nå FNs globala mål för hälsa och välbefinnande. Arbetsgruppen har en mandatperiod på två år och löper därmed fram till 2018. På  från vä till hö: Emelie Wöjdemann från Danmark, Jill Long från Irland, Sarah Bazin från England, Victoria Massahla från Malta, David Gorria från sekretariatet ER-WCPT, Nirit Rotem från Israel. På fotot saknas Charlotte Chruzander, Sverige,  Nicole Muzar från Österrike och Karin Heijbom från Nederländerna. 

Tack för rapporten Charlotte och lycka till i detta viktiga arbete!

Min vecka har för övrigt fyllts med möten av många slag men också att följa de politiska utspel som denna vecka när riksdagen åter öppnat har varit många. 

Mitt i september är vi, även om det denna vecka i Stockholm och Småland i alla fall känts som högsommar. Önskar dig en trevlig helg, med foton från en ljummen morgonpromenad på Söder i Stockholm.