God fortsättning 2017 med debattartiklar om lön, rökning och elevhälsa

God fortsättning på det nya året! Jag avslutade det gångna året på västkusten, med skönt bastubad och uppfriskande dopp i havet i Varberg och ett stämningsfullt nyårsfirande i Göteborg.

Årsskiftet blev också tillfället då vi fick en kick i vårt påverkansarbete med publicering av ett antal debattartiklar. 

Första debattartikeln publicerades på nyårsafton och är skriven tillsammans med Vårdförbundet och Finansförbundet och handlar om den mycket viktiga frågan om lönediskrimineringen inom kvinnodominerade yrken. Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet här.

Bättre löneutveckling och ökad lönespridning är mål 1 för Fysioterapeuternas kongressperiod 2017-2020. Kongresssen beslutade också om två aktiviteter kopplade till detta mål. 

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett nytt lönepolitiskt program som på ett effektivt sätt skapar förutsättningar för och ger stöd till bättre löneutveckling och ökad lönespridning bland medlemmarna. Förbundsstyrelsen fick också i uppdrag att ta fram en strategi för hur förbundet såväl nationellt som lokalt ska verka för moderna och rimliga ersättningsmodeller och en modernisering av lag och förordning om ersättning för fysioterapi.
Andra debattartikeln publicerades i GöteborgsPosten på nyårsdagen och handlar om rökning och tobakskonventionen. Denna artikel är skriven av en rad hälsoprofessioner som är engagerade i arbetet med levnadsvanor. Läs debattartikeln här.

Tredje debattartikeln är skriven tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och Svenska Logopedförbundet och publicerades den 2 januari. Debattartikeln handlar om elevhälsan och vikten av att fler professioner engageras. Läs debattartikeln här.


Elevhälsan finns också med i ett uppdrag från kongressen inom målområde 6, Ökat utrymme för fysioterapi inom hälsa, vård och omsorg. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av kongressen att verka för att det ska finnas fysioterapeuter inom elevhälsan i alla kommuner.

Det är snart dags att ta helg igen, och till denna helg är det  minst sagt vinter, i hela vårt avlånga land. 

Trevlig Trettondagshelg från ett vackert Småland!