Anna Nergårdh regeringens nya samordnare för att leda förändringsarbetet i svensk hälso- och sjukvård

Idag har regeringen utsett Anna Nergårdh, chefsläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, till särskild utredare med uppdrag att leda arbetet med att förändra den svenska hälso- och sjukvården med en starkare primärvård som mål. Ta del av regeringens direktiv här.

Sverige står inför stora utmaningar inom välfärdsområdet,  där jämlik hälsa, vård och omsorg är en otroligt viktig fråga. För att vi tillsammans ska kunna möta dessa utmaningar och även fortsättningsvis kunna erbjuda en hälso- och sjukvård i världsklass måste hela vårdkedjan ses över.

Fysioterapeuterna tycker det är en viktig signal att regeringen idag har utsett en särskild utredare med uppdraget att verka för en stärkt primärvård. Att utse Anna Nergårdh till särskild utredare är ett mycket bra val. Hon har stor kunskap och erfarenhet som kommer vara viktig i detta arbete.

Det var också lovande att höra Anna Nergårdh uttala på dagens presskonferens att det är viktigt att söka ett nära samarbete med både patientföreträdare och professionerna. Fysiorapeuterna ser fram mot att tillsammans med övriga professioner kunna bidra och vara delaktiga i förändringsarbetet.

För att åstadkomma riktig förändring är det mycket viktigt att prevention och rehabilitering ingår som en del i lösningen. Vi är övertygade om att det endast är då en effektiv hälso- och sjukvård som möter patienternas behov kan nås. Och det är en förutsättning för att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.