Hej då Almedalen!

Redan torsdag och fyra intensiva dagar i Visby är till ända. Vår delegation från Sjukgymnastförbundet har varit igång i stort sett hela tiden i Almedalsvimlet. Känner mig nöjd med att vi har varit cykelburna och fått en del vardagsmotion på köpet. Knappt 10 mil på cykel och däremellan små korta promenader på kullerstensgatorna i Visby innerstad. Konstaterar att det funkar ganska bra för kollega Mari att cykla med rullväska på pakethållaren.

20130704-224357.jpg
En fördel med att genomföra denna typ av satsning är att du svetsas ihop med gänget som du reser med. Det hör ju annars inte till vardagen att bo tillsammans med jobbarkollegorna och på så sätt umgås i princip dygnet runt.

20130704-224553.jpg
Torsdagsmorgonen bjöd på ett nytt frukostmöte, denna gång med de ansvariga på SKL, för satsningen på De mest sjuka äldre, projektchef Maj Rom och projektledare Anette Nilsson. Vi var överens om behovet av mätbara indikatorer inom det sjukgymnastiska området. Ett ord som användes flera gånger av Maj Rom var vikten av”vardagsrehabilitering”.

Träffade Anne Carlsson med medarbetare på S:t Hans café, dit många sökte sig för att få skydd av regnet, som på torsdagsmorgonen nådde i Visby. Anne är nyligen omvald ordförande för Reumatikerförbundet och en stark och erkänt skicklig opinionsbildare. Hon brukar också tala sig varm för behovet av sjukgymnasters insatser, eller som jag hört henne säga emellanåt: ”Sjukgymnasten är en av våra medlemmars viktigaste personer i livet”.
Blev därefter intervjuad av Dagens Medicin omkring Kunskapslyftet för fysisk aktivitet och fysioterapi, som vi lanserade i gårdagens seminarium. LSR bedömer att de finns en kunskapsbrist i hälso- och sjukvården och i samhället i stort om vilka möjligheter som finns och resultat som kan uppnås inom området fysisk aktivitet och fysioterapi. Vi vet mycket om effekterna, men kunskapen används inte, vare sig inom hälso- och sjukvården eller inom skola, arbetsliv eller äldreomsorg. Ledare och medarbetare i organisationer saknar ofta incitament, andra frågor prioriteras, av tradition eller av okunskap. Det saknas också indikatorer att följa upp i uppföljningsmetoder som Öppna jämförelser.
Därför, och med gårdagens seminarium som grund, vill vi ta detta initiativ, för att tillsammans med andra grupper verka för ett Kunskapslyft inom fysisk aktivitet och fysioterapi. Vi kommer att verka för detta under hösten och närmast kommande år, i debattartiklar och opinionsbildning i samhälle och politik. Det är inte okej att det finns känd kunskap, som inte används och att detta bidrar till en av vår tids stora problem, inaktivitet, med allvarliga levnadsvanesjukdomar som följd.

Lunchen ägnades åt ett möte med Vårdförbundets ledning. Vi stämde av aktuellt opinionsläge för våra respektive viktiga frågor, och också vilka gemensamma angelägna frågor som vi har. Vi är överens om att ett konstruktivt systematiskt förbättringsarbete behövs, där hela teamet runt patienten involveras och där patienter och närstående utgör den viktigaste delen i teamet, kanske t.o.m. är den som ska leda teamets arbete i många avseenden. Det är ju trots allt patienten eller individen själv, som vi finns till för. Vi bestämde oss för att fortsätta samtalen framöver, det ännu viktigt att vi som parter får vara med och forma en utvecklingsinriktad förättrad hälso- och sjukvård.

20130704-224817.jpg
Så var det dags att summera med gänget, och ta färjan åter till fastlandet. Kvar på ön finns fortfarande massor av engagerade människor, som fram till och med söndag kommer att fortsätta att mötas.

Jag ser tillbaka på en givande vecka, där jag upplever att vi i Sjukgymnastförbundet både mött förståelse och intresse för våra frågor och också haft flyt med att nå uppmärksamhet. Namnbytet till fysioterapeut, som förväntas ske 1januari, utgör en språngbräda för att våra frågor hamnar ännu mer i fokus.
Jag är särskilt nöjd med att vi fick så bra feed back på gårdagens seminarium, att vi knutit värdefulla kontakter till oss i Sjukgymnastförbundet, både företrädare för patientorganisationer, SKL, departement och nyckelpolitiker i Socialutskottet, men också media, samarbetspartners från andra fackliga organisationer m.fl.
I morgon väntar genomgång av ackumulerad mejlskörd, summering av aktuella frågor och därefter nedvarvningsdags. En dag kvar till semester!

20130704-225023.jpg