Slarva inte med orden

20131115-103751.jpg
Jag inledde veckan med att delta i OFR:s överstyrelses sammanträde där Lars Fresker valdes till ny ordförande efter avgående Christer Romilson, som varit facklig ledare i 39 år! Tisdagskvällen ägnades åt besök i LSR:s Uppsaladistrikt där jag medverkade med ett föredrag vid ett välbesökt årsmöte. Det blev ett bra samtal med flera frågor kring hur sjukgymnaster ska bli mer synliga och kunna flytta fram sina positioner. Jag tipsade om möjligheten att nu under det stundande valåret bjuda in lokala politiker att ”följa i sjukgymnastens fotspår” under ett par timmar eller under en dag, något som väckte en engagerad diskussion

20131115-141400.jpg Under onsdagen sammanträdde vi i AU där verksamhetsplanen för valåret 2014 stod i centrum. Verksamhetsplanen kommer att behandlas vid kommande förbundsstyrelse i början av december. Onsdagen innebar också förberedelsearbete inför Sacos kongress. Omfånget av kongressmaterialet uppvisar vissa likheter med budgetpropositionen, dåtidens ”nådiga luntan”

20131116-083510.jpg I onsdags kom också senaste numret av vår tidskrift Fysioterapi. Massor av intressant läsning, inte minst chefredaktören Lois Steens ledare. Hennes avslut är knivskarpt : ”Det är dags för alla att förstå följande: Proffsiga vårdgivare bevarar sitt hjärta. Proffsiga vårdgivare övar sig i empati. Proffsiga vårdgivare lyssnar in sin målgrupp. Allt annat är för amatörer.”

20131116-083840.jpg Sacos ordförande Göran Arrius och statsminister Fredrik Reinfeldt

Torsdagen och fredagen ägnade jag i sin helhet åt Sacos kongress, som hölls i Stockholm. Ta gärna del av Twitterflödet på #sacokongress13, jag kanske inte var flitigast i talarstolen, men på Twitter var jag aktiv, och det är ju ett nog så snabbt sätt att få fram sina synpunkter. Kongressen innehöll många bra och intressanta talare, trevligt umgänge och intensivt kongressande, med utskottsarbeten, kompromissande, yrkanden och omröstningar. Göran Arrius, SACOs ordförande, som under kongressen också blev omvald för den nya mandatperioden, tackade statsminister Fredrik Reinfeldt för hans inledningstal på kongressen. Jag tycker att Fredrik Reinfeldt gjorde ett ganska bra tal. Han talade om vikten av samhällets förmåga till omställning. Dock missade han möjligheten att lyfta fram miljöfrågorna och våra levnadsvanor, som ju är en viktig del för samhällets omställning. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att få ledande politiker att tala om det som kanske är vår tids viktigaste fråga

20131116-090021.jpg Både LO:s ordförande Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson och TCO:s ordförande Eva Nordmark gästtalade på kongressen och båda gjorde det med bravur. Kålles varma humor drog många applåder och Eva Nordmark betonade miljön, social hållbarhet och alla människor lika värde på ett tydligt och empatiskt sätt. Till det kan läggas uttalandet från Johannes Danielsson, ordförande i Saco Studentråd, om miljöfrågorna

20131116-091808.jpg Det finns anledning att fundera vidare på hur vårt arbete med att förändra levnadsvanor och stärka hälsofrågorna kan mer systematiskt kopplas samman med frågorna om hållbar utveckling och ett aktivt miljöarbete

20131116-092147.jpg Och så äntrade Stefan Löfven (S) talarstolen, och gjorde ett taggat och bra intryck. Jag insåg när jag tidigt på fredagsmorgonen läste hans debattartikel i DN- Välfärdens yrken måste få sin frihet och status åter att han hade lyckats tajma debattartikeln väl med sitt anförande för Sacos kongress, där en rad av välfärdens yrken fanns representerade. Inte desto mindre var det välgörande att höra hur han lyfte fram vikten av att förbättra yrkesetik och stärka professionernas roll. Jag passade dock på att hälsa under kaffepausen, och framföra ett tips: använd begreppet HÄLSO- och sjukvård, inte bara sjukvård. Det är just det som är ett av problemen, att ledande personer inte vill eller förstår, hur viktigt det är att lyfta fram just hälsobegreppet! Och så gör han som de flesta andra, han räknar upp gruppen läkare, sjuksköterskor och undersköterskor och sedan är det slut. Där har du en klar möjlighet till förbättring Stefan Löfven. Och det gäller också alla andra politiker och ledare. Tänk lite nytt, det är länge sedan hälso- och sjukvården bestod av tre yrken. Idag är det multiprofessionella team där sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, dietister, logopeder m.fl. är för patienter och närstående mycket viktiga personer

20131116-094417.jpg En stor del av kongressen ägnades åt att fastställa det åsiktsdokument som ska gälla den kommande mandatperioden inom Saco, benämnt Akademikernas ansvar. Helena Pepa och jag, som var LSR:s kongressombud, var aktiva i olika utskott och fick också igenom ett par yrkanden från talarstolen. Dels att i hela dokumentet ändra begreppet ”Sjukvård” till ” Hälso- och sjukvård”, dels ett beslut om att i hela dokumentet använda begreppet ”chefer och ledare” i stället för som tidigare enbart ”chefer”. Det kan tyckas som ovidkommande vilka ord som används, men i själva verket kan ord styra tanken ganska lätt. I ett modernt ledarskap behövs personer som leder, ledare som får alla medarbetare att växa, ledare som inte står i vägen, ledare som är möjliggörande. Med det synsättet kan Saco vara ledande i chefs- och ledarskapsfrågor

20131116-101302.jpg