Fysioterapeututbildningen i Uppsala, Vårdanalys och levnadsvanor

IMG_2847.JPG Inspirerande dag i Uppsala
I början av veckan besökte jag Uppsala och träffade lärarna på fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet. Det blev en givande stund, med möjlighet för mig att presentera Fysioterapeuterna och att ha en bra dialog. Samtalen kom att handla mycket om förnyelse och hur strategisk kommunikation kan spela en stor roll. Jag upplevde god respons för vikten av att vi lever som vi lär, så jag skulle tro att många lektioner kommer att genomföras delvis stående och gående framöver, inte bara slentrianmässigt alltid sittande. Många av lärarna nappade också på idén att använda Twitter för att snabbt uppdatera sig om ny kunskap internationellt och för att knyta nya kontakter och skapa goda relationer. Ta del av min Uppsalapresentation här.

IMG_2072.JPG
Myndigheten för Vårdanalys ordnade igår ett seminarium med den annorlunda titeln ”I stället för Almedalen”. Ett intressant grepp, att ordna seminarium och träff med möjlighet till dialog så här efter semestrarna, i stället för första veckan i juli, i trängselns Visby. Innehållet i programmet var intressant och speglade flera av de rapporter som Vårdanalys gett ut det senaste året. Bl.a. en bra presentation av Ur led är tiden, med fokus på hur rätt kompetens ska användas vid rätt tillfälle. Vidare berördes rapporten VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom och rapporten om klinikläkemedel. Utgivna rapporter från Vårdanalys hittar du här. Vi fick också en inblick i arbetet med den pågående utredningen om nivåstrukturering av den högspecialiserade vården samt en förinformation om en kommande rapport från Vårdanalys om styrning och organisering av sjukvården i fyra europeiska länder. Studien har sin bakgrund i debatten om hur svensk sjukvård ska styras.

En givande eftermiddag, med många bra presentationer och viktiga ämnen. Likväl kan jag inte sluta förundras hur fokuserat det ofta blir på SJUKvård och så lite det tänks och reflekteras kring HÄLSA. Kanske borde nästa regering ändra myndighetens uppdrag något och ändra namnet till Hälso- och Vårdanalys?

Trots ett mycket bra program innehållsmässigt kan jag konstatera att hälsoperspektivet behöver tas med i högre grad. Satt under samtalet om läkemedel och tänkte på en artikel jag nyligen blev uppmärksammad på, som är tänkvärd i sammanhanget

IMG_2074.JPG

Inte desto mindre intressant då, att kunna konstatera vid ett möte på Socialdepartementet kring satsningen på kroniska sjukdomar idag, tillsammans med andra professioners företrädare, att det ser ut att finnas en fortsättning på det viktiga arbetet som bedrivits de senaste åren kring levnadsvanor. Professionerna kommer under hösten att arbeta med att ta fram ett underlag, dels gemensamt, dels var för sig med förhoppningen att bli en del av regeringens fortsatta satsning på kroniska sjukdomar. Fysioterapeuternas projektledare Raija Tyni Lenne och jag förde fram förbundets tankar bl.a. via denna presentation.

Två arbetsveckor snart avklarade, efter semestern. Nästa vecka väntar bl.a. jurysammanträde kring Årets fysioterapeut. Påminner igen om möjligheten att nominera . I slutet av nästa vecka träffas också FS till två dagars förbundsstyrelsemöte. Och valet i september närmar sig snabbt. Ta tillfället i akt och framför önskemål och krav till politiker som påverkar din arbetssituation. Ta del av Fysioterapeuternas valmanifest här

Ta också tillfället att njuta av den stundande helgen!

IMG_2855.JPG