2014 – Glimtar och bildspel från året som gick

IMG_2625.PNG Det politiska spelet i slutet av året 2014 blev ovanligt turbulent. Efter två val under året, ny regering och budgetkris och därefter pågående förberedelser för extra val, så svängde det till i slutet, och landade i decemberöverenskommelsen. Vad den innebär återstår för politiken att bevisa under det kommande året, men nog känns det skönt att slippa ytterligare ett val och kanske ytterligare instabilitet och osäkerhet. Nu förväntar vi oss samverkan över gränserna och det gäller inte minst inom hälso- och sjukvårdsområdet, som är så viktigt för så många människor. Hållbar hälsa och välfärd måste komma ännu högre upp på den politiska agendan!

Efter ett intensivt år är det nu dags att ta sats inför det nya året 2015. Jag och förbundsstyrelsen för Fysioterapeuterna har kommit halvvägs i vårt fyraåriga uppdrag och vi kan se tillbaka på ett år då fysioterapi blir alltmer uppmärksammat i samhället och förbundets tjänster alltmer efterfrågade. Förbundsstyrelsen har ambitionen att vi ska gå från att vara ett förbund som får jaga för att få vara med i samhällsdebatten, till att vara ett förbund som ständigt efterfrågas.

Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. Det är Fysioterapeuternas vision, och vi kan konstatera att även om vi som förbund blir alltmer efterfrågade, så återstår det mycket innan samhället till fullo tar tillvara fysioterapins alla möjligheter.

2014 var ett turbulent år på många sätt, som jag beskriver i min sista ledare i Fysioterapi för året.

Jag har haft förmånen att som förbundsordförande under året få besöka många orter där medlemmar är verksamma i hela landet. Många resor har det blivit, och jag känner mig numer väldigt hemma på tåg. Jag har mött många människor, både vid personliga möten men också i sociala medier, som spelar en viktig roll i rollen som förbundsordförande. Jag har fått delta i många seminarier, debatter, juryarbete, sammanträden och andra sammankomster. Jag har mött och samarbetat med nya och tidigare kollegor inom och utom landet. Samverkansbanden med patientorganisationer har stärkts, liksom samverkan med andra professions- och fackförbund, vilket lett till att jag fått nya goda arbetskamrater. Tillsammans blir vi så mycket starkare! Påverkansarbetet har varit intensivt, med debattartiklar, pressmeddelanden och många nya personliga kontakter har knutits. Media följer intresserat förbundets arbete och många är de tjänstemän och politiker som vi under året samarbetat med. Jag har också haft glädjen att få samarbeta med ett bra förbundskansli och en väl sammansvetsad förbundsstyrelse. Ett stort tack till alla för gott samarbete!

Jag har klippt ihop ett bildspel ur mina bloggar under året- ta gärna del av det här. Där bekräftas bilden av Fysioterapeuterna som ett professions- och fackförbund i rörelse framåt.

Vi står inför nya utmaningar inför det kommande året. En ny patientlag träder i kraft, och ger patienter större inflytande och påverkansmöjlighet. Att bättre ta tillvara patienter och närståendes kunskaper är en stor utmaning för hela hälso- och sjukvården. Men också att betydligt bättre ta tillvara medarbetarnas kraft i alla professioner. Samverkan, hälsoperspektiv och patientens fokus är ledstjärnor. Nu tar vi sats inför det nya året!

GOTT NYTT ÅR 2015!

IMG_5986.JPG