Ny patientlag, vikten av fysisk aktivitet och planering för 2015

God fortsättning på det nya året!
Efter många helg- och ledighetsdagar har vi börjat anpassningen till vardagslivet igen. I mitt förra blogginlägg gjorde jag en resumé över det gångna året med Fysioterapeuterna. Nu tar vi sats för ett nytt år med många intressanta delar.

Givetvis påverkas vi i dessa dagar av hemska bilder från Paris och det hänsynslösa angreppet på yttrandefriheten. Det fria ordet är verkligen något att värna och möjligheten att uttrycka sin åsikt likaså. Vi kan alla delta i det arbetet.

IMG_2632.PNG I Sverige infördes vid årsskiftet en ny patientlag, med avsikt att tydligt stärka patientens ställning. Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med landsting, regioner och kommuner sammanställt bra informationsmaterial om den nya patientlagen. Ta gärna del av detta. Fysioterapeuter har en viktig roll i arbetet med att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården.

Nu ser vi fram mot ett år där vi hoppas att samhället tar avgörande steg för hållbar hälsa och välfärd. Fysisk inaktivitet har seglat upp på en oroande fjärdeplats på WHO:s lista över risk för tidig död. Om inte samhället tar detta på allvar, kommer inom kort fysisk inaktivitet att vara den allra största risken att dö en för tidig död.

Trettondagsafton sände P1-morgon ett intressant inslag om riskerna med fysisk inaktivitet

IMG_2631.PNG Forskaren Elin Ekblom Bak intervjuades i ett inslag på några minuter. Lyssna gärna här ca 1tim 40 min in i sändningen. Ett kortare inslag sändes också i P4 Klartext samma dag, och detta hittar du här.

Vi ser också fram mot ett år av ökad samverkan, både inom vårt förbund och mellan de olika professionerna i hälso- och sjukvården. Och alldeles särskilt hoppas vi att vi kan ta viktiga steg för att samverka ännu bättre med patient- och handikapporganisationer. Tillsammans står vi betydligt starkare inför framtiden.

Början av ett år innebär en del planeringsarbete. Just nu förbereder vi bl.a. en framtidsdag med förbundsstyrelsen i slutet av januari, där vi engagerat Göran Henriks från Qulturum som coach. Dessutom förbereder jag nu mitt besök på måndag på fysioterapeututbildningen på Mälardalens högskola och mitt möte på tisdag med folkhälso- sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström.

Och så finns förstås ständigt i tankarna Fysioterapi 2015, Fysioterapeuternas stora vetenskapliga och professionella konferens, som ordnas vartannat år, och nu närmast 21-23 oktober i Stockholm. Vi satsar på rekorddeltagande på 2000 personer. Du har väl sett att det redan nu görs blogginlägg inför konferensen? Du hittar det här

IMG_2633.PNG