Patientens nya resa och besök på Capio Artro Clinic Rehab

Patientens nya resa
Jag deltog i veckan på ett seminarium arrangerat av Dagens Medicin, med den spännande titeln Följ med på patientens nya resa! Britt-Marie Ahrnell, författare, konsult, anhörig och debattör i cancervården var tydlig med hur hennes drömresa för patienten skulle se ut: (null) Moderatorn Christina Kennedy ställde närgångna men kloka frågor kring behovet av mer patientdelaktig hälso- och sjukvård till en panel bestående av Daniel Forslund, Stockholms läns landsting, Emma Spak, SYLF och Britt-Marie Ahrnell och hon fick tydliga och klara besked. Våga utmana, var innovativ, fråga inte om lov, börja göra, var några av råden.

(null)

Inom Vårdanalys, som är en granskande myndighet med patient- och medborgarperspektiv pågår just nu ett projekt Patient- och brukarrörelsernas roll i relation till hälso- och sjukvård och omsorg med Dag Ström som projektledare. I tisdags var jag tillsammans med företrädare för andra fack- och professionsförbund inbjudna till Vårdanalys till en workshop, för att samtal kring frågor inom detta tema.

(null) Det framgick tydligt av samtalen att förståelsen har ökat de senaste åren för vikten av att ta tillvara patienters och närståendes kraft. Ett bra grepp att bjuda in oss som fackliga företrädare till detta samtal.

Fortsatt arbete med levnadsvanor
I veckan publicerades en studie om fetma, som fick en del publicitet. Jag rådfrågade Fysioterapeuternas projektledare för levnadsvanor, Raija Lenné, docent vid Karolinska Institutet om hur det påverkar samhällets fortsatta arbete med levnadsvanor. Raija säger så här: ”Den intressanta artikeln i tidskriften ”Lancet Diabetes & Endocrinology” kommer med värdefull kunskap om att bota fetma. Detta är ett angeläget område där ny kunskap behövs. Det är dock viktigt att vara medveten om att artikeln enbart handlar om att bota fetma och inte om att förebygga och bota övervikt eller sjukdomar generellt. Här har vi vetenskapligt bevisad kunskap om att tillräcklig fysisk aktivitet och goda matvanor kan förebygga såväl sjukdomar som övervikt och är ett viktigt tillägg i botandet av sjukdomar som övervikt.
Så avseende hälsa och övervikt skall vi:
– minska stillasittande
– utföra varje vecka minst 150 minuter ansträngande fysisk aktivitet, t ex 5 raska promenader i 30 minuter
– träna muskelstyrka mist 2 gånger i veckan”

Partnermöte med LeadingHealthCare
I onsdags samlades de organisationer som arbetar
tillsammans med stiftelsen Leading Healthcare till partnermöte. Leading Healtcare är en bra arena för olika intressenter inom hälso- och sjukvården att mötas och föra intressanta samtal. Leading Healthcares generalsekreterare Hans Winberg skriver mer om detta här.

Besök på Sofiahemmet och Capio Artro Clinic Rehab
Att få ta del av praktisk fysioterapiverksamhet är alltid stimulerande. I veckan var jag inbjuden att besöka Capio Artro Clinics Rehabavdelning, där rehabchefen Karna Karlsson guidade runt och informerade om verksamheten.

(null) Jag fick också möjligheten att informera om Fysioterapeuternas arbete som professions- och fackförbund. Du kan se mina bilder här . Jag fick en hel del frågor, bl.a. om namnbytet till fysioterapeut, vårdval, nationella taxan och specialistordningen.

Verksamhetsbesök är som sagt alltid energigivande. Kontrasten av tradition och förnyelse är ett bestående intryck av detta besök. Från den vackra och traditionstyngda vyn från Valhallavägen, rakt in i den stora gymnastiksalen, där intensiv träningsverksamhet med en välbekant svettdoft pågick. Kompetenta och välutbildade sjukgymnaster och fysioterapeuter coachade, instruerade och behandlade. Tack för ett bra upplagt och givande verksamhetsbesök!

(null)