Besök i Kronoberg, Läkarförbundets fullmäktige, förbundsstyrelse och årets banbrytare

Inledde denna vecka med att ta bussen till Växjö, där jag tillsammans med Fysioterapeuternas distriktsstyrelse i Kronoberg träffade hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.  Efter en bra och konstruktiv dialog konstaterade vi tillsammans att fysioterapeuter kan bidra till att förbättra hälso- och sjukvården och den förnyelse som behövs, utifrån de krav som medborgare ställer och också utifrån den besvärliga ekonomiska situation som råder.

Att stå upp minst var 20:e minut har blivit en symbolfråga för oss i Fysioterapeuterna. Det gör de möten vi deltar i både skönare och bättre. Och det bidrar till bättre hälsa och att uppmärksamma riskerna med fysisk inaktivitet. I Kronoberg lär det inte bli några helt sittande möten framöver.
Under tisdagen var jag inbjuden att närvara vid Läkarförbundets fullmäktigemöte. Ordförande Heidi Stensmyren betonade i sitt inledningstal området jämlik hälsa och jämställdhet. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström talade också om jämlik hälsa, och betonade också vikten av en kompetensförsörjningsplan. ”Vi litar på professionerna”, sa ministern bl.a. Min reflektion är att det är ett framsteg att det numer åtminstone talas om professionerna i pluralis, tidigare var det bara professionen som gällde.  

 

Läkarförbundet överlämnade en fyndig gåva och ett bra arbetsredskap till ministern, ett stetoskop. ”Det gör det lättare att lyssna på professionerna”, sa Heidi Stensmyren.
Onsdag och torsdag sammanträdde Fysioterapeuternas förbundsstyrelse. På dagordningen fanns bl.a. återkoppling från världskongressen i Singapore nyligen, redovisning av levnadsvaneprojektet, som dessutom nu glädjande nog fått nästan två nya miljoner till fortsatt arbete, avstämning av förbundets värdegrundsarbete och rapporter för förbundets olika verksamhetsområden.  

Under torsdagen hade vi också besök av Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet, som presenterade det scenariearbete om framtidens vård, som Vårdförbundet arbetar med och där vi tillsammans med flera andra professioner varit delaktiga.

Ett roligt och annorlunda inslag på förbundsstyrelsens möte var att vi ajournerade styrelsemötet och tog oss med båt ut till Nacka, där Dagens Medicin delade ut årets Guldskalpell.  

 I år delades dessutom ett nyinrättat pris ut till Årets banbrytare och ett till Årets entreprenör. Och till Årets banbrytare utsågs fysioterapeuten Kristina Areskough Josefsson, vilket förstås gladde oss i Fysioterapeuterna extra mycket och roligt att hela förbundsstyrelsen kunde vara på plats i Gyllene salen.Ett stort grattis till alla som fick utmärkelse Guldskalpellen!  Läs mer om Guldskalpellen här
Något som gläder mig mycket är det engagemang som finns runt Change Day som firas nästa vecka, den 4 juni. Jag har lovat att fortsätta arbeta intensivt för rörelse och fysisk aktivitet, och det känns nu som om flera organisationer börjar hänga på och anta utmaningen.  

 Såväl Kronobergs hälso- och sjukvårdsdirektör, HSO:s nye ordförande, Läkarförbundets fullmäktige, Logopedförbundet, Vårdförbundet och Dagens Medicins Guldskalpell-dag hängde på i veckan tillsammans med en rad förtroendevalda och tjänstemän från Fysioterapeuterna. Roligt!

Om du vill ta del av det webb-möte som arrangeras den 4/6, så finns alla möjligheter. Trevlig helg!