Artrosdagen, Utvecklingsdialog, äldrevård, jämställdhet och jämlikhet och så Change Day 

Precis som grönskan utomhus är intensiv, så är också arbetstempot intensivt så här års. I veckan har regeringen tillsatt ordförande i kommissionen för jämlik hälsa och kommisionen för jämställdhet i arbetslivet har lämnat sitt slutbetänkande. Att ojämställdheten kvarstår är oroväckande. Saco har tidigare visat på de de ojämställda livslönerna. Det är mycket viktigt att arbetet för ett jämställt arbetsliv går vidare! 

Dessutom har det denna vecka varit både internationella artrosdagen, utvecklingsdialog med SKL, äldrevårdsseminarium och  Change Day. 

 

I tisdags var det internationella artrosdagen, vilket firades med ett arrangemang på Stockholms Centralstation Under hela dagen kunde besökare få information om artros, testa muskelstyrka och bli undersökta av ett gäng med fysioterapeuter. Under lunchen anordnades en paneldebatt där vi som arrangörer samtalade med politiker och företrädare för Socialstyrelsen. Du kan se ett kort inslag från debatten här. Arrangemanget, som skedde för första gången, var välbesökt och genomfördes i samarrangemang mellan Reumatikerförbundet, Fysioterapeuterna och Lunds universitet. 
Under tisdagen träffades också representanter för åtta fack- och professionsförbund till samtal med SKL. Det handlade framförallt om hur vi på ett bättre sätt ska kunna ta tillvara allas kraft och engagemang i det dagliga arbetet, med hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. 

Arbetet är långsiktigt, och kommer att pågå minst i två års tid. I grupper diskuterades bl.a. vilka utmaningar vi står inför och vad vi kan bidra med var och en och tillsammans. Arbetet kommer ur den överenskommelse som Fysioterapeuterna och Vårdförbundet tecknade med SKL i december 2014 kring utvecklingsdialog, och nu har SKL breddat gruppen till att även omfatta Läkarförbundet, Kommunal, Vision, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Läkaresällskapet och Svensk Sjuksköterskeförening. Ett spännande arbete!
I onsdags deltog jag på ett frukostseminarium som arrangerades av Kommunal och Vision tillsammans. 
Där presenterades en rapport från Forum för Health Policy, som visade på nya möjligheter att bedriva hemsjukvård. Medarbetare från Skönsmon äldreboende i Sundsvall berättade om att bättre resultat för de boende och bättre arbetsvillkor för medarbetarna hänger ihop. En fråga som lyftes upp var vikten av ett nytt ledarskap, som på allvar skapar förutsättningar för allas delaktighet. Läs mer om seminariet här.

 

Igår, den 4 juni firades Change Day i Sverige för andra gången. En rad löften om att bidra till förbättring och förnyelse hade lämnats i förväg, och ytterligare löften tillkom under dagen. Själv medverkade jag i ett webb-sänt lunchmöte  tillsammans med Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet och Emma Spak, ordförande i SYLF. Vi förde ett samtal kring hur förändring börjar med oss själva och vikten av att ta tillvara våra styrkor, både våra egna och andras tillsammans. 

Fysioterapeuterna hade också en debattartikel i Dagens Medicin ”Stå upp för hälsan” var rubriken på debattartikeln, som undertecknats av både förbundsstyrelsen, distriktsordföranden och sektionsordföranden inom förbundet. Vi vill genom att fokusera på fysisk aktivitet i allmänhet också få till ett samtal om vikten av anpassad träning. Vi vill särskilt betona vikten av att ge förutsättningar för personer med olika funktionshinder att få livsnödvändig tillgång till specifik anpassad träning, där fysioterapeuter är nyckelpersoner. Jag känner mig nöjd och glad med den stora uppslutningen kring Fysioterapeuternas engagemang under Change Day, men också med ett bra medialt genomslag. Under en stor del av gårdagen toppade Fysioterapeuterna Dagens Medicins sajt, med en hälsosam uppmaning.