HSO-kongress, Sacos ordföranderåd, Moving for movement och så Pippi Långstrump-igen

I veckan medverkade jag i ett seminarium på Handikappförbundens kongress i Haninge. Ämnet var rehabilitering och jag betonade vikten av att nu äntligen lyfta rehabiliteringen, på riktigt. Tidigare utredningar har sedan mer än 20 år tillbaka tydligt visat behovet av stärkt rehabilitering och vinsterna både kvalitetsmässigt och hälsoekonomiskt med att satsa på förebyggande och tidiga insatser. Detta är något som bäst görs i ett utvecklat teamarbete tillsammans mellan professioner och patienter och anhöriga, där fysioterapeuter har en mycket viktig roll.  

 

Konferensen inleddes av statsminister Stefan Löfvén, som talade om vikten av att satsa på ALLA människor. Det var första gången på 30 år som en statsminister gästade HSO:s kongress. Förväntningarna är högt ställda på den nya regeringen och det kommer nu att ställas stora krav på konkreta åtgärder för att visa att man i handling vill stärka det eftersatta rehabiliteringsområdet. Stig Nyman valdes till ny ordförande i HSO efter avgående Ingrid Burman.

Under torsdagen träffades Sacos ordföranderåd och i samband med detta avtackades Anders Edward, som av   slutar sitt uppdrag som kanslichef på Saco.    

Anders var tidigare under en period kanslichef på dåvarande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, dvs vårt förbund, som idag heter Fysioterapeuterna.

Moving for movement Rapporterna om riskerna med fysisk inaktivitet duggar tätt. Bl.a. kom i veckan en forskningsrapport från sjukgymnasten Anders Raustorp m.fl. som fick medial uppmärksamhet. I studien presenteras risken för minskad fysisk aktivitet för pojkar  11-13 år pga ökad mobiltelefonanvändande. En annan studien som kom i veckan pekar ut risken med minskad fysisk aktivitet för 4-åringar!

Under världskongressen i Singapore nyligen lanserade jag idén om att öka tempot bland fysioterapeuter världen över för att ta initiativ till att leda arbetet med att öka fysisk aktivitet i alla delar av livet i hälso- och sjukvården och i samhället. Jag har också i mitt löfte till Change Day lovat att intensivt fortsätta verka för detta.  

 Nu i veckan utmanade jag alla ordföranden i Fysioterapeuternas olika sektioner och distriktsrådet att joina mitt löfte, och fick bra gensvar. Jag har också utmanat statsminister Stefan Löfvén och andra politiker och även andra fackförbund i samma fråga och jag kommer att fortsätta med det. Vi behöver alla hjälpas åt för att underlätta för mer fysisk aktivitet i samhället, och ett bra sätt är att markera detta den 4 juni på Change Day. Lämna ett eget löfte eller joina mitt löfte här.
Jag har i tidigare blogginlägg försökt beskriva vilket bra genomslag vi upplevde från Fysioterapeuterna i Sverige på världskongressen i Singapore nyligen. I ett blogginlägg av WCPTs nya ordförande Emma Stokes under den gångna veckan beskriver hon höjdpunkterna under kongressen, och utan att överdriva kan man väl påstå att vi från Fysioterapeuterna får kraftigt genomslag och mycket uppmärksamhet, vilket vi förstås gläds åt. Samtidigt passar jag på att gratulera Pippi Långstrump, som i veckan firat 70 år!

  Vi gjorde ett försök i Singapore att beskriva berättelsen om fysioterapi i Sverige, om våra visioner, drivkrafter och våra arbetssätt. Vi  grundade vår berättelse med de värdeord som vi haft med oss sedan föregående kongress, ansvar, mod och fantasi, och försökte koppla ihop dåtid, nutid och framtid. Vi försökte både använda vår fantasi och vara lite modiga och vi pekade på hur mycket bättre och roligare det blir, när vi arbetar tillsammans. Tillsammans, så mycket bättre!

Vi kommer att ta med oss energin från världskongressen i vårt fortsatta arbete inom förbundet och i kommer också att försöka använda det internationella arbetet som hävstång för att hålla ihop förbundets alla delar inom Sverige, och att försöka få delarna att stärka varandra ännu mer för helheten och medlemsnytta.

Önskar er nu en riktigt skön pingsthelg!