En kongress som ger energi och möjligheter för framtiden

Söndag kväll. Sitter på tåget hem mot Småland. I dagarna två har nu 85 kongressledamöter, kansli, förbundsstyrelse, valberedning, kongresspresidium och kongressgäster träffats. Förbundsstyrelsen träffades redan i fredags kväll, så för oss har det blivit nästan en hel helg tillsammans. 

Vi har setts, lyssnat och pratat. Vi har suttit, vi har rört oss, vi har ätit tillsammans, umgåtts och byggt vänskapsband för lång tid framåt. För många kongressledamöter var det första kongressen, för en del var det en i raden av kongresser. 

Vad kan vi då ta med oss från Fysioterapeuternas kongress 2016? 

Under lördagen fattade kongressen beslut om en ny vision för Fysioterapeuterna.

Med vår nya vision – att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse – tror jag att vi har satt bollen i rullning för en utveckling vi bara kan ana. Det finns ingen gräns för hur långt vi kan nå och det finns inget mål som är för ambitiöst. Den nya visionen, som bygger på FN:s globala mål nr 3,  ger oss nya möjligheter för framtiden. 

Ett viktigt beslut igår var också beslutet om att tillsätta den nya förbundsstyrelsen för åren 2017-2020 Den nya förbundsstyrelsen tillträder 1 jan 2017, men redan igår ställdes styrelsen inför sitt  första uppdrag – fotograferingens utmaningar 

För min egen del innebär det att jag får fortsätta det enormt spännande och utmanande uppdraget som förbundsordförande för ett förbund i rörelse framåt. Tillsammans med Cecilia Winberg som ny vice ordförande och med övriga ledamöter i förbundsstyrelsen kommer det att bli fyra intressanta år, då vi med vår nya vision som ledstjärna förhoppningsvis kommer att kunna fortsätta bidra till att utveckla hälso- och sjukvården och samhället. För egen del blir det också att fortsätta det veckopendlandet, som jag hållit på med mellan Småland och Stockholm, i ytterligare fyra år.

Kongressen antog idag också en ny värdegrund där de nya ledorden är: i rörelse, trovärdiga och tillsammans. Ytterligare ett stort antal beslut fattades, bl.a. i form av åtta olika mål med ett stort antal tillhörande aktiviteter. Målen handlar t.ex. om bättre löneutveckling och lönespridning, arbetsmiljö och villkor som möjliggör ett patientsäkert och hållbart yrkesutövande, grundutbildning som håller hög kvalitet och möter hälso- och sjukvårdens behov, bättre möjligheter till hög kvalitet och livslångt lärande och högkvalitativ forskning som kommer till användning.

Det målområde som också hade flest motioner var ökat utrymme för fysioterapi inom hälsa, vård och omsorg. Totalt hade det inkommit 30 motioner inför kongressen och stundtals var det som sig bör intensiva och energiska samtal. 

Ytterligare målområdena är en stark och ändamålsenlig organisation och en fortsatt god ekonomi i förbundet.

Invigningen av kongressen direktsändes via Facebook. Invigningstalare var socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, statssekreterare Agneta Karlsson, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, Sacos ordförande Göran Arrius, WCPTs ordförande Emma Stokes och jag själv. Mitt invigningstal kan du ta del av här

Med på invigningen fanns också ett antal inbjudna gäster från andra organisationer. 
Det känns stort och mycket hedrande att få förnyat förtroende som förbundsordförande, vilket jag försökte förmedla i ett linjetal, som jag höll efter att kongressen beslutat om den nya förbundsstyrelsen igår. 

Fysioterapeuterna är ett förbund i rörelse framåt, ett förbund som kan och vill bidra till hållbar utveckling i samhället och jag ser fram emot att tillsammans med den nya förbundsstyrelsen driva detta arbete.

Viktiga frågor de kommande åren kommer att vara förbättrade villkor och löner och nya karriärvägar för fysioterapeuter för att våra medlemmars kunskap ska tas tillvara på bästa sätt i samhället. Läs pressmeddelande här.

Mycket mer information om kongressen hittar du på Fysioterapeuternas hemsida och på förbundets olika konton på sociala medier. Ett tips: Följ förbundet på Twitter och Instagram och gå in och gilla Fysioterapeuterna på Facebook!