Kvalitetspris, friskare arbetsplatser och satsning på utbildning

Under måndagen sammanträdde juryn till förbundets kvalitetspris. Priset har delats ut sedan 2015 och delas ut till en verksamhet som har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.Det är alltid lika spännande att få ta del av nomineringarna och det fantastiska arbete som utförs runt om i landet. Vi har en vinnare även i år och priset kommer att delas ut vid Fysioterapi 2017.

Året jury: Lois Steen, Elisabeth Rydwik, Christina Lundqvist, Cecilia Winberg och Pelle Gustafson. På bilden saknas Pelle Kölhed och Dag Ström.

Tisdagen inleddes med ett möte på Socialdepartementet för att diskutera friskare arbetsplatser. Det är ett pågående arbete med många aktiviteter från olika parter. Bl.a. presenterades Sunt arbetsliv som ger inspiration och tillhandahåller verktyg för friska arbetsplatser inom kommun och landsting. På hemsidan finns mycket information till exempel en arbetsmiljöutbildning och goda exempel på hur man kan arbeta med arbetsmiljö i olika verksamheter. Sjukhälsotalen sjunker men det beror inte på att inflödet minskar utan snarare på mer noggranna kontroller. Man kan också se att de långa sjukfallen ökar. Detta är ett stort problem i vårt samhälle och det är bra att det finns initiativ som samlas för att hjälpas åt. Jag tror att vi behöver vara fler som samlas och att vi också arbetar aktivt för att nå ut i alla våra verksamheter.

I veckans nummer av Dagens medicin hade vi tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och en rad professionsföreträdare en debattartikel med utgångspunkt från höstbudgeten, där vi menar att tillgången till alla professioner ska säkras. Framtidens utmaningar kommer att kräva satsningar på hälsofrämjande och preventivt arbete såväl som på rehabilitering. Våra professioner är viktiga aktörer i detta arbete och att se till att tillgången är fortsatt god är en nödvändig investering för framtiden.

Vi gläds också åt de karriärmöjligheter som nu öppnas upp på Sahlgrenska universitetssjukhuset där man infört övertjänster för fler professioner. I Dagens medicin kunde man läsa mer om de nya yrkestitlarna.