Från sjukgymnast till fysioterapeut-i eftermiddag fattas det historiska beslutet

20131217-075250.jpg Vaknar upp och inser att det är en historisk dag. Sjukgymnast blir fysioterapeut. Idag, tisdagen den 17 december 2013 är det dags. Idag förväntas riksdagen besluta att yrkestiteln sjukgymnast, som funnits i 200 år i Sverige fr.o.m. 1 jan 2014 kommer att ersättas med den internationellt redan vedertagna yrkestiteln fysioterapeut. Namnbytet har tagit sin tid. Redan 1953 föreslog dåvarande ordföranden i Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, att yrkesbenämningen skulle vara fysioterapist. Men hennes förslag kom oförberett under pågående centralstyrelsemöte, och beslutet blev att närmare bereda frågan. Det skulle ta närmare 60 år innan namnbytet blev verklighet, en ovanligt lång beredningstid, får man nog säga, där våra grannländer har hunnit byta till fysioterapeut för länge sedan. England bytte redan under andra världskriget, Tyskland bytte efter Berlinmurens fall och i våra grannländer benämns yrket sedan länge fysioterapeut. Endast Island och Sverige återstår. Klicka gärna på länken och ta del av vad riksdagsbeslutet innebär och processen kring namnbytet

Varför måste riksdagen fatta beslut om ändrad yrkesbeteckning? Jo, eftersom det handlar om patientsäkerhet, så handlar det om lagändring. Det gäller för alla av samhället legitimerade yrken. Och varför har processen tagit så lång tid? Ja, emellanåt kan det tyckas som en utdragen beslutsprocess, men å andra sidan har alla instanser av vikt fått vara med och yttra sig. Som det är och ska vara i en demokrati. I går kväll ägnade riksdagen fysioterapeutiska frågor sin uppmärksamhet. Ta del av debattinlägg från Anders Andersson (KD) och Meeri Wasberg (S) här

Passande nog skriver både Dagens Medicin och Svenska Dagbladet idag om yrkets utveckling.

20131217-075356.jpg Igår kväll träffade jag studenter på sjukgymnastutbildningen på Karolinska Institutet i Stockholm, på en innovationsträff benämnd Sjukgymnast 2.0. Bra tajming, med tanke på rubriken. Det handlar verkligen om att växla upp den fina, anrika yrkestiteln sjukgymnast till den mer modernt och internationellt gångbara titeln fysioterapeut. Studenterna, som jag träffade, kommer inte att examineras som leg. sjukgymnast utan som leg. fysioterapeut i januari 2014. Bra, tycker de allra flesta av studenterna. Själv utbildade jag mig till sjukgymnast i Lund, året var 1978. Jag började min yrkesbana som sjukgymnast på Lunds lasarett, och fortsatte sedan under femton år med klinisk patientverksamhet med känslan av att i princip varje dag göra nytta för patienterna. Ett roligt yrkesval, som jag aldrig ångrat. Jag har därefter kunnat använda mig av mina sjukgymnastiska kunskaper i de olika chefs- och ledaruppdrag jag har haft. Själva kärnan i yrket är för mig, att med goda anatomiska och fysiologiska kunskaper som bas, med mycket träning i rörelseanalys, stärka varje individs förmåga att ta tillvara den egna kraften. Alla yrken inom hälso- och sjukvården handlar mycket om empati och möten med många olika människor.
Och med den nya yrkestiteln fysioterapeut följer också möjligheten att inrikta yrket ännu mer på det förebyggande arbetet. Idag är fysioterapi ett område med mycket hög vetenskaplig nivå. I Sverige finns ca 25 professorer och 350 disputerade fysioterapeuter. Och med insikt om de globalt sett epidemiskt ökande levnadsvanesjukdomarna, så utgör namnbytet till fysioterapeut en möjlighet. Redan idag finns kunskapen om vikten av att mycket bättre ta tillvara fysisk aktivitet och fysioterapi både inom hälso- och sjukvården och i samhället i stort. I en debattartikel i samband med Sjukgymnastdagarna 2013 beskriver jag tillsammans med ett stort antal professorer vikten av att ta tillvara redan känd kunskap. Fysioterapeuter finns i 106 länder världen runt, och har en stor uppgift att fylla med de hälsoutmaningar som finns i dagens samhälle. Läs mer om MÖJLIGHETERNA MED FYSIOTERAPI här.

Nu gäller det att fylla varumärket fysioterapeut med det allra bästa innehåll, som speglar möjligheterna. Fysioterapeut står för framtid och förnyelse och socialt hållbar hälsa och välfärd. Eller varför inte tänka som Karolinska Institutet, Sjukgymnast 2.0. Var vill du vara verksam i framtiden? Och hur ser du till att du tar dig dit?

Jag kommer i alla fall att sitta bänkad i riksdagen i eftermiddag, för att ta del av det historiska beslutet.

20131217-093220.jpg