Skjut upp beslutet om Vårdval Rehab i Västra Götaland

20140209-070920.jpg
Veckan som gått har jag lagt mycket tid på att nå fram med vårt budskap att beslutet om Vårdval Rehab i Västra Götaland måste skjutas upp.
I en debattartikel i GöteborgsPosten framför vi tillsammans med starka patientföreträdare vårt tydliga budskap. Regionfullmäktige sammanträder på tisdag 11/2 i Vänersborg, och jag hoppas att Helen Eliasson (S) och Jonas Andersson (FP) och övriga beslutsfattare i regionfullmäktige lyssnar på oss och inte kör över. Fysioterapeuterna har förklarat sig oeniga på 7 av 10 punkter i MBL-förhandlingarna. Trots detta antog regionstyrelsen förslaget, och nu är det dags för regionfullmäktige. Att ändra inriktning på beslut så sent i processen är svårt, men inte omöjligt.
Fysioterapeuterna är inte emot vårdval. Vi stödjer det syfte politiken har med vårdval, men problemet är att det förslag som nu ska fattas beslut om motverkar politikens eget syfte. Det riskerar bli sämre kontinuitet för patienter med långvariga besvär t.ex.reumatiker och smärtpatienter. Det riskerar också att slå sönder idag fungerande team av fysioterapeuter, vilket i sin tur riskerar leda till sämre tillgänglighet och kvalitet för patienterna.
Kort sagt, vi är bestörta över att regionen väljer att ”köra över” oss, trots att vi är oeniga i MBL paragraf 14 på sju av tio punkter. Det underlättar knappast ett förtroendefullt samarbete med en yrkesgrupp, som är en av nycklarna för att förebygga ohälsa och inaktivitet, och de levnadssjukdomar som växer kraftigt i samhället nu och en av de yrkesgrupper, som är livsviktiga för patienter med kroniska sjukdomar.

20140204-075904.jpg
Seminariet på LeadingHealthCare
förra lördagen blev en bra injektion i debatten om hur vi ska få en bättre hälso- och sjukvård. Tydliga budskap från ett antal föreläsare och forskare kombinerat med en paneldebatt där många professioner var delaktiga. Seminariet kunde lätt ha kantrat och blivit alltför negativt och stuprörsbetonat, men så blev inte fallet. Tvärtom så lyfte olika forskare fram olika möjligheter, vilket var välgörande. Exempel på intressanta frågor som ventilerades: ”Går det att STYRA vård överhuvudtaget?” ”Vem är till för vem, ledaren för gruppen eller gruppen för ledaren?”
Själv betonade jag vikten av att ständigt tänka i hälsoperspektiv, inte enbart sjukvård. Jag betonade också vikten av ett nytt ledarskap, som tränar sig i empati och som bättre förmår ta tillvara allas delaktighet, det multiprofessionella teamet med patienter och närstående som främsta deltagare. Många intressanta synpunkter och inlägg kom under eftermiddagen. Ta gärna del av foton och övrig dokumentation här

20140209-075305.jpg
Jämställdhetsminister Maria Arnholm låtsasringer till Belinda Olsson
I torsdags deltog jag på SKLs konferens om hållbar jämställdhet HÅJ. Skickliga föreläsare och debattörer avlöste varandra på scenen, och det blev en intressant dag om ett viktigt ämne. Många av de 400 deltagarna tyckte i en sms-fråga att jämställdheten går framåt. Jag, tillsammans med 33% tyckte inte det. Särskilt när det gäller ekonomisk jämställdhet står det stilla. Kvinnobranscher, såsom hälso- och sjukvården, behöver följas upp noggrannare och det behöver ske förbättringar. Det här kravet kommer vi tillsammans med andra fackliga organisationer att driva hårt detta år.
Se gärna intressant debatt i ämnet mellan Gudrun Schyman och Maria Arnholm i förra söndagens Agenda (SvTPlay 2/2 Agenda, del 4 av 19)

20140209-080644.jpg
I fredags eftermiddag hade Lena Hallengren Öppet hus på hemmaplan i Kalmar, i samband med högtidsdag. När Lena, som är vice ordförande i riksdagens socialutskott besökte vår förbundsstyrelse i augusti, så hade vi en mycket bra diskussion, som fick Lena att skriva några väl valda ord på Twitter. Jag passade nu på att uppvakta henne med en tårta, som påminde henne om detta tweet och om fysioterapi och sjukgymnastik.