Norrbotten, namnbytesmingel, vårdvalsoro och bättre hälso- och sjukvård

20140129-062621.jpg
Andrea Matuska, Linn Jansson, Lotten Gustafsson, föreläsaren och fysioterapeuten Lisbeth Eriksson samt Christian Fell välkomnade mig till Luleå I veckan har jag besökt Norrbotten och träffat fysioterapeutstudenter och lärare på Luleå Tekniska Universitet. Att få möta studenter och försöka förmedla glädjen och rikedomen i att arbeta som fysioterapeut är inspirerande. Ta del av min presentation här. Jag fick många intresserade frågor, och tyckte att vi fick till en bra dialog och mycket energi i rummet. Jag fick också möjlighet att träffa några av lärarna på fysioterapeutprogrammet och ventilera frågeställningar kring namnbytet och andra professionsfrågor.

20140129-230134.jpg
Närsjukvårdschef Camilla Andersson och medarbetare på IVAK Jag fick också möjlighet att besöka Piteå Älvdal sjukhus, som förra veckan utsågs till bästa mindre sjukhus av Dagens Medicin. På sjukhuset träffade jag Camilla Andersson, närsjukvårdschef med ansvar för sjukhuset och omkringliggande vårdcentraler och fick en intressant och givande pratstund om ledarskap, men också om kvalitetsarbete generellt och fysioterapi speciellt. Camilla är nämligen också liksom jag hängiven kvalitetsarbetare men också fysioterapeut. Vårt samtal ledde också till att Camilla nu lämnar sina tankar som gästbloggare här:

20140129-230942.jpg
Jag har förmånen att få arbeta på ett av Sveriges bästa sjukhus, det bästa i kategorin mindre sjukhus enligt tidskriften Dagens Medicins ranking. Sedan oktober förra året är jag närsjukvårdschef för Piteå Älvdal vilket omfattar akut omhändertagande, medicinska specialiteter, rehabilitering, psykiatrisk vård för vuxna och primärvård för en befolkning på 60 000, med närmare 900 medarbetare.

Hur kan Piteå Älvdals sjukhus vara bäst i Sverige? Här finns en anda av att våga gå före och våga sticka ut trots att man inte är så stor. Vi har duktiga chefer och duktiga medarbetare som är drivande och resultatinriktade. Vi utnyttjar det lilla sjukhusets fördelar när det gäller samarbeten över gränserna. Jag är så glad och stolt över det arbete som görs och den utmärkelse vi fick förra veckan från Dagens Medicin. Min utmaning blir nu att vidmakthålla de goda resultaten och att fortsätta arbetet med att förbättra i hela vårdkedjan – det är den som är patienternas verklighet, på sjukhuset är man bara vid korta tillfällen.

Hur har då jag blivit närsjukvårdschef? Jag arbetade 11 år kliniskt som fysioterapeut innan jag 2005 övergick till att arbeta med verksamhetsutveckling och senaste åren som chef på olika nivåer. Jag har alltid drivits av en vilja av att göra bättre och tillsammans med mina erfarenheter som fått som fysioterapeut har jag tagit mig hit. I fysioterapeut-yrket fick jag mängdträning i arbete i olika slags team, samarbete med olika professioner men även öva upp min förmåga att driva ärenden själv. Med mig har jag också min orubbliga tro på betydelsen av fysisk aktivitet. Just nu är det mest yoga och skidåkning som gör att tanken och själen har en stark och skön kropp att bo i även när det är stressigt och krävande på jobbet. Jag har inte tvekat när chanserna till utveckling har dykt upp i mitt arbete – hoppas Du också hoppar på när tåget passerar dig!
Camilla Andersson, Närsjukvårdschef, Piteå närsjukvårdsområde, Piteå älvdals sjukhus

20140129-233834.jpg
Under onsdagen besökte jag tillsammans med FoU-chefen Birgit Rösblad Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna, för att lära mera om hur kiropraktorer utbildas och arbetar. Rektor Gerdana Gordin och prorektor Anders Grönqvist guidade runt och informerade om verksamheten och det blev ett lärorikt möte.

20140129-235536.jpg
Under onsdagseftermiddagen hade vi kaffe och tårta och namnbytesmingel på kansliet. Inbjudna var andra fackliga organisationer och samarbetspartners. I minglet syntes bl.a Lena Haglund, ordförande FSA, Göran Arrius, ordförande Saco samt Lars Fresker, ordförande OFR.

Oro för beslut om vårdval i Västra Götaland och Värmland

Regionfullmäktige i Västra Götaland ska besluta kring vårdval rehab inom kort, och det skapar oro bland sjukgymnaster och fysioterapeuter. Vi har från Fysioterapeuterna fört fram våra argument, som inte alls innebär att vi är emot vårdval i sig. Vi stöder syftet att åstadkomma bättre tillgänglighet, valmöjlighet och kvalitet för invånare och patienter. Problemet är att det förslag som regionstyrelsen ställt sig bakom innebär stor risk för sämre kontinuitet och kvalitet för patienterna, särskilt för patienter med kroniska sjukdomar. Vi har förklarat oss oeniga i MBL-förhandlingar på central nivå, och har nu skickat personligt brev till alla fullmäktigeledamöterna. Vårt krav är tydligt, ta inget beslut nu, frågan vinner på att bearbetas ytterligare, för att inte samarbetade team av sjukgymnaster och fysioterapeuter ska tvingas att splittras läs om oron, i PartilleTidning och för att inte patienter ska få SÄMRE möjlighet till valfrihet och kontinuitet. Vår profession är i grunden positiv till vårdval, men förutsättningarna att lyckas med vårdval rehab är usla, om man från början är djupt oeniga. Samma typ av problematik finns i Värmland, där frågan kring vårdval är på väg till landstingsstyrelsens arbetsutskott inom kort.

Nu strax på väg till seminarium med Leading Health Care Hur får vi en bättre sjukvård?. Jag ska medverka i en panel, och kommer att trycka på patientens perspektiv, på vikten av ett nytt modigt ledarskap som tar tillvara den kraft som finns i alla professioner och framförallt hos patienter och närstående. Men jag kommer också att fortsätta argumentera för att tala om HÄLSO- och sjukvård, inte enbart sjukvård. Det förebyggande arbetet och området hälsa behöver lyftas i alla perspektiv

20140201-105840.jpg