Utvecklingsdialog, eHälsa och gästblogg av Årets fysioterapeut

Den här veckan har till stor del präglats av Internationella Fysioterapins Dag den 8 september, som jag skrev om i föregående blogginlägg. Bilder från firandet landet runt finns på Fysioterapeuternas Facebook-sida.


I veckan har vi också haft ett nytt utvecklingsdialogmöte med SKL från de fackliga organisationerna. Vid mötet diskuterades bl.a. de utmaningar hälso- och sjukvården står inför inom kompetensförsörjningsområdet. Vid mötet medverkade Experio lab med ett interaktivt inslag kring tjänstedesign.


Igår torsdag var vi från Fysioterapeuterna tillsammans med Vårdförbundet och Läkarförbundet inbjudna till en mindre workshop hos eHälsomyndigheten.

 Generaldirektör Torsten Håkansta presenterade myndighetens utmaningar och respektive förbund summerade sin uppfattning. Ta del av min presentation här.


Gästblogg. Margareta Emtner, som i tisdags fick utmärkelsen Årets fysioterapeut 2015 berättar här i ett  gästbloggsinlägg om sin upplevelse av att få utmärkelsen:
 Jag är överväldigad och mycket glad för den fina utmärkelsen. Att bli nominerad och därefter vald av sina kollegor som årets fysioterapeut är nog den finaste uppskattning man kan få på att det man gör är värdefullt. Stort tack för priset!
En viktig del i att mitt arbete har varit den tjänstekonstruktion som jag haft under de senaste 15 åren. Jag har haft möjlighet att forska, undervisa blivande fysioterapeuter samt i klinik behandla patienter med lungsjukdomar. Denna mix har givit mig en stabil bas att stå på samt möjligheter att omsätta forskningsresultat i klinisk verksamhet. Jag har också blivit oerhört stöttad av mina chefer på lung- och allergikliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala när det gäller utvecklingsarbete och forskning. De har alltid bifallit mina förfrågningar om att ta på mig nationella uppdrag och de har stöttat mig i det arbetet och påtalat hur viktigt de tycker det är att en fysioterapeut från lung- och allergikliniken arbetar på nationell nivå. Det goda samarbetsklimatet, stöd från arbetskamrater och allt roligt vi gjort tillsammans på kliniken har också bidragit till att det nästan alltid varit roligt att arbeta.
 

Mitt arbete i projektgruppen för de nationella riktlinjerna vid astma och KOL är ett exempel ett nationellt uppdrag, där jag känner att vi fysioterapeuter fått stort gehör. Naturligtvis beror det till största delen på att vi har så god evidens för att fysisk aktivitet och träning ger god effekt. Med de nya riktlinjerna hoppas jag att ett större fokus i vården framöver ska vara på mätning av fysisk kapacitet, fysisk träning och att vi kan arbeta mer interprofessionellt för att förbättra vården för våra patienter.

Stort tack för din bloggmedverkan Margareta!

Har avslutat denna arbetsveckan nu i eftermiddag med att tacka av ordföranden i Svensk Sjuksköterskeförening Ania Willman som har slutat efter många års gott arbete.  Aina blev avtackad av Ami Hommel, ny ordförande sedan i juni. I sitt tal betonade hon den stora och viktiga insats som Aina Willman haft för föreningen och svensk hälso- och sjukvård.