Kompetensförsörjning, Kvalitetsmässan och ny viktig rapport från Vårdanalys

Veckans kanske viktigaste möte var det möte om kompetensförsörjning som Gabriel Wikström och Helene Hellmark Knutsson hade bjudit in till, för att diskutera hur vi kan förbättra  kompetensförsörjningen av högskoleutbildad personal inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt hur vi förbättrar prognosticeringen av framtida kompetensbehov av hälso-och sjukvårdens högskoleutbildade personal.

Fysioterapeuternas inspel till torsdagens möte på Socialdepartementet hittar du här

 Jag upplevde att vi fick god respons för våra frågor, och gladdes också åt tonen från Socialstyrelsen, som bl.a. informerade om möjligheter till bättre prognostisering, med fler nyckelgrupper involverade, bland annat fysioterapeuter. Bakgrunden och dygnet med mötet presenteras i en debattartikel i Dagens Medicin av ministrarna.

Att det är viktigt med rörelse och fysisk aktivitet vet vi. Vi vet också att de flesta möten ändå sker sittande, ofta länge, länge. Därför blev jag glad att höra från folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström att han sprider budskapet om vikten av att röra på sig och att ”sitta är det nya röka”. Han såg också till att det blev ståpaus på mötet på departementet, även om han har en bra bit kvar till det som skedde på ett WHO-möte i Geneve i veckan som gick.

WCPT och Emma Stokes spred då budskapet om fysisk aktivitet och fick flertalet av WHO-delegaterna att stå upp för hälsan och att röra på sig. Se videoklipp här.
 
Emma Stokes var inspirerad av hur vi på Fysioterapi 2015 systematiskt genomförde stå-upp-avbrott var 20:e minut, i alla sessioner, och tog konceptet vidare till Geneve. Mycket roligt, detta triggar till att fortsätta arbetet med att skapa en världsvis medvetenhet om faran med fysisk i aktivitet och vikten av rörelse.

I början av veckan hade ett antal fackliga organisationer en debattartikel i Dagens Samhälle om flyktingkrisen där vi lyfter fram vikten av att professionerna får förutsättningar att hantera flyktingsituationen.

 Det har varit en intensiv vecka, med ovanligt mycket resande för min del. Måndag och torsdag i Stockholm och däremellan Göteborg och Kvalitetsmässan, med mängder av bra seminarier och intressanta samtal. 
    
Intensiva dagar på Kvalitetsmässan följdes upp med socialt minglande samtidigt som det utdelandes en rad utmärkelser. Läs mer om Kvalitetsmässan här.

Under torsdagen kom också en viktig rapport från Vårdanalys, Lång väg till patientnytta, där det görs en samlad uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv.  

Våra farhågor besannas i rapporten, det är oerhört mycket ytterligare som behöver göras för att få ett brett genomslag för en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. 

Avslutar den här arbetsveckan gör jag på hemmaplan i Oskarshamn, med ett föredrag om fysioterapi på Oskarshamns Rotaryklubb.

Hösten har varit ovanligt fin, med många klara dagar med hög luft. Avslutar med en vacker Stockholmsvy och önskar trevlig helg!