SKL-kongress i Karlstad och gemensam träff för Fysioterapeuternas professions- och distriktsråd

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i veckan genomfört sin kongress i Karlstad. Som inbjuden gäst tog jag tillsammans med andra fackliga organisationer del av debatt och många viktiga inriktningsbeslut  om välfärden för de kommande fyra åren. 
 Jag deltog också i ett seminarium om rekryteringsfrågorna inom hälsa och välfärd samt fick gott om tillfällen för personliga samtal med många beslutsfattare. Jag lyckades också vid ett tillfälle, via presidiet,  få hela SKL-kongressen att stå upp under en kort stund, vilket gladde mig. Framtidsvisionen är att denna typ av kongresser och möten ska vara betydligt mer rörliga och betydligt mindre sittande i framtiden.
Under veckan har också Fysioterapeuternas professionsråd och distriktsråd träffats och jag deltog på ett gemensamt möte under tisdagen, där Mari Lundberg och Mikael Hjerne tillsammans ledde dagen.   Det blev en mycket inspirerande och konstruktiv dag och det gick inte att ta miste på energin i rummet. Ett bra grepp för helheten i förbundet, att ansvariga för våra 21 distrikt och 16 sektioner möts vid samma tillfälle. Det var ett antal nya idéer och sannolikt också ett antal nya samarbeten som startades denna dag.

Det ordnades också ett mingel, med värdefulla möjligheter att få träffa fysioterapeuter och sjukgymnaster från hela landet, som är engagerade i vårt fack- och professionsförbund.
  

Med en höstig bild från en skön promenad i veckan på Djurgården önskar jag trevlig helg!