En vecka med Förbundsstyrelse, nya rapporter och julavslutningar

Nu är det intensiva dagar, det känns nästan som om allt skulle behöva bli färdigt före jul. Dvs likadant i år, som det brukar vara när vintermörkret är som tätast.

Förbundsstyrelsen i Fysioterapeuterna sammanträdde onsdag-torsdag vilket innebar intensiva mötesdagar, men också möjlighet till gemensam julmat och umgänge på kvällen för kansliets medarbetare och förbundsstyrelsen.   

Förbundsstyrelsen tog bl.a. beslut om verksamhetsplan och budget för 2016. Verksamhetsplanen omfattar EN sida, med avsikten att planen ska bli tydligare och också komma till mer användning. Andra viktiga beslut var strukturen för arbetet inför Kongress 2016 och en ny vårdvalspolicy. 

Förbundsstyrelsen hade också besök av Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, som informerade om viktiga pågående arbeten inom Socialstyrelsen och olika samarbetsområden där Fysioterapeuterna är engagerade.  Vi fick också en bra diskussion om vilka frågor som är viktigast och mest strategiska för framtidens hälso- och sjukvård. 

Under de tre första verksamhetsåren i denna mandatperiod har vi haft en rad externa medverkande vid förbundsstyrelsens möten. Vi konstaterade att det är ett framgångskoncept, med unika möjligheter till ömsesidigt lärande.
Denna vecka har ett antal viktiga rapporter presenterats. Arbetsveckan inleddes i måndags med att regeringens klagomålsutredare Anders Printz lämnade ett bra och viktigt förslag, med innebörden att vi kan bättre och att patientens röst måste höras bättre. Läs debattartikel i DN måndag.
   

Samma dag vid ett seminarium i Rosenbad presenterade Annelie Nordström och analysgruppen Arbetet i framtiden huvuddragen i en reform för det livslånga lärandet, en framtidsreform för hög sysselsättning, låg arbetslöshet och minskade klyftor. Rapporten är intressant, ta del av sammanfattning och rapporter här. 

Under tisdagen presenterades Öppna jämförelser i hälso- och sjukvården i ny form. Samma dag kom Öppna jämförelser kroniska sjukdomar 2015 från Socialstyrelsen. Mängder av resultat från hälso- och sjukvården fick Dagens Medicins chefredaktör Christina Kennedy att utbrista på Twitter: ”Vilken högtidsdag”.  

Och jag är beredd att hålla med henne. Här finns mängder av resultat, som går att använda som drivkraft för förbättring. Det är väl t.ex.inte rimligt med så stora skillnader i tillgång till artrosskola eller nöjdhet med rehabilitering efter stroke? Och hur ska fysisk aktivitet hos personer med typ2-diabetes förbättras? 45% fysiskt inaktiva kvinnor i Skåne och Norrbotten är ju verkligen siffror som lämnar utrymme för förbättring. Som ordförande för Fysioterapeuterna är det ju inte svårt att tipsa regioner och landsting om att ta tillvara fysioterapeuters kompetens bättre!

Under torsdagen presenterade regeringen en viktig satsning inom rehabiliteringsområdet med större fokus på hälso- och sjukvårdens roll för återgång i arbete och en minskad detaljstyrning av rehabiliteringsinsatserna.

Under veckan har också tidningen Manualen kommit ut med sista numret för året, där jag medverkar i en ledare. Manualen ges ut av sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi i samarbete med sektionerna för Mekanisk Diagnostik och Terapi och Ortopedisk kirurgisk rehabilitering

I Almedalen i somras arrangerade vi tillsammans med flera andra fackliga organisationer ett seminarium om jämlik hälsa. I onsdags morse hade Vårdförbundet bjudit in till återträff och planering inför nästa sommar.  Vi var helt överens om värdet och vikten av att samarbeta också fortsättningsvis, och vi kommer att gå vidare i planeringen på det nya året.   
 
  

Med sex dagar kvar till julafton är det idag +10 grader utomhus, och i en stor del av landet känns en vit jul avlägsen. Skickar med en bild  från juldagen förra året och fortsätter drömma om den vita julen. Ha en skön helg!