Att arbeta tillsammans gör skillnad!

Den här veckan har vi sett prov på hur det kan ge resultat när vi arbetar målmedvetet tillsammans. 

I veckans blogginlägg skriver jag om  Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, som  återremitterade ärendet om vårdval fysioterapi, om behovet att samarbeta bättre inom området barn och ungas hälsa, att samarbeta inom Sacofederationens olika förbund, om den tilltagande bristen på fysioterapeuter och om hur man utvecklar en snällhetskultur på arbetsplatsen.

Tillsammans i Fysioterapeuterna: Först ärendet om vårdval fysioterapi i Stockholms läns landsting, som såg ut att kantra. Efter intensivt påverkansarbete där vi använde en stor del av förbundets olika delar och såväl formella som informella kontaktvägar återremitterade Hälso- och sjukvårdsnämnden ärendet i tisdags. Läs det senaste om vårdval fysioterapi i Stockholm här. Det är inte så ofta som vi som facklig organisation förmår vända ett förslag som nått till politisk beslutsnivå i nämnd och en av anledningarna är förstås att vi har bra argument. En annan anledning är att vi lyckats bra i teamarbetet, och har haft mångas delaktighet i kombination med snabba reaktioner.

Nu väntar nästa fas i arbetet, där Stockholmsdistriktet kommer att hålla i frågan från Fysioterapeuternas sida, och förbundskansliets team kommer att stötta.

Tillsammans kring fysisk aktivitet: I tisdags hade Fysioterapeuterna ett möte med organisationen GEN PEP. GEN-PEP är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa, särskilt inom områdena kost och fysisk aktivitet. Och under onsdagen träffade förbundet representant för Svenska Friidrottsförbundet, som också verkar för ökad fysisk aktivitet i samhället. Läs mer här om deras kampanj för 2016.

Det är uppenbart att det behövs ett ännu bättre samarbete om vi ska lyckas med att totalt sett förbättra förutsättningarna för mer fysisk aktivitet i samhället och för att ALLA ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Tillsammans i Saco: I onsdags träffades Saco hälso- och sjukvårdhos Fysioterapeuterna. Bl.a. fick vi besök av  Susanne Rolfner Suvanto, regeringens utredare inom området äldres vård och omsorg. Läs mer om utredningen här.

Några andra reflektioner från veckan som gick:

I onsdags morse deltog jag i ett välbesökt och intressant frukostseminarium på Westander PR-byrå, som handlade om hur vi bygger en lönsam snällhetskultur, ett annat sätt att beskriva vikten av att arbeta tillsammans. Ta del av några råd om snällhetskulturen här.


Jag har också hunnit med ett besök i veckan i Sveriges Riksdag, där jag lunchade med alldeles nytillträdde riksdagsledamoten Laila Naraghi, från Oskarshamn och hann med att hälsa på och gratulera nyutnämnde gymnasieministern Anna Ekström, som tidigare bl.a. varit ordförande i Saco.


Kompetensförsörjningsfrågorna blir allt viktigare. Idag fredag, medverkar förbundsstyrelseledamot Cecilia Winberg m.fl.  i ett inslag i P4 Malmöhus om den tilltagande bristen på fysioterapeuter. Lyssna på inslaget här. 

Önskar en trevlig helg med fantastiska färger i naturen!