Framtidsanalyser, Hjälpmedelsutredningen och vårdval Stockholm igen

Det kommer ofta signaler på vilka stora utmaningar samhället och hälso- och sjukvården står inför, men när jag i onsdags deltog på ett frukostseminarium på Läkarförbundet tog jag del av ett ovanligt tydligt budskap, sammanfattat i en bild. 

Petter Odmark, analyschef på Socialdepartementet talade om de utmaningar som det offentliga åtagandet och välfärdens finansiering står inför. Han visade bl.a. en bild över hur både antalet barn och ungdomar OCH äldre kommer att öka dramatiskt, vilket ställer välfärdssystemen inför stora prövningar. De som finns i arbetsför ålder blir färre, samtidigt som de som behöver ”tas om hand” blir fler. 

Det visar med stor tydlighet behovet av att hitta nya sätt att ta sig an välfärdens utmaningar. Inom hälso- och sjukvården är det t.ex. nödvändigt att arbeta mer förebyggande, mer hälsoinriktat och betydligt bättre ta tillvara patienters förmåga till medskapande. Dessutom är det nödvändigt att på ett bättre sätt ta tillvara kraften hos alla medarbetare. Det går inte att lösa morgondagens problem med gårdagens metoder. 


Hjälpmedelsutredningen. I onsdags träffade jag tillsammans med professionsutvecklare Charlotte Chruzander Hjälpmedelsutredningen, som representerades av särskilda utredaren Gunilla Malmborg och utredningssekreterare Erika Dahlin. 

Vi förde bl.a. fram vår synpunkt att hjälpmedelsfrågorna behöver bli en mer naturlig del av hela hälso- och sjukvårdssystemet och inte behandlas separat. Vi lämnade medskick i form av förbundsstyrelsens förslag inför kongressen och också en rad andra förslag, bl.a. det behov vi ser att det behöver finnas en MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering i varje kommun. Idag finns detta i ca 80 av 290 kommuner. 

I veckan beslutade regeringen att förlänga tiden för Hjälpmedelsutredningen till 31 maj 2017, ett bra beslut som vi välkomnar. Det här är en viktig utredning, som behöver få ta tid.

Erika Dahlin och Gunilla Malmborg från Hjälpmedelsutredningen tillsammans med Charlotte Chruzander, Fysioterapeuterna

Rätt använd kompetens. När jag läste veckans nr av Dagens Medicin hittade jag ett intressant och lyckat exempel från Jämtland på rätt använd kompetens. Det handlar om fysioterapeuter som skriver remiss till röntgen och du kan läsa mera om det nedan.

Vårdval igen. Och så avslutningsvis frågan om vårdval fysioterapi i Stockholm där det nu i veckan varit ett nytt samråd. Rapporterna därifrån känns oroväckande. Det känns oacceptabelt ryckigt i denna fråga och det gör att det blir mycket frustration och ilska. Fysioterapeuternas Stockholmsdistrikt och privatpraktikerföreningen i Stockholm fortsätter arbeta intensivt med frågan med stöd från Fysioterapeuternas kansli. All ny information i frågan uppdateras kontinuerligt på Stockholmsdistriktets hemsida. 

Ha en trevlig helg och ta vara på höstluften!