Är 15minuter den nya timmen? Strategier, visioner och ledarnätverk- och Nässjö

I början av denna vecka var det dags att värma upp tankarna inför Almedalsveckan 2017 när Reformklubben ordnade ett välbesökt frukostseminarium i ämnet och  Jörgen Dyssvold lämnade goda råd. ”Engagera deltagarna och håll kortare möten! Hushålla med tiden! 15 minuter är den nya timmen”.  En tidig grå oktobermorgon i Stockholm, kändes nästan som en tidig sommarmorgon i Visby, men bara nästan.


WCPT ordnar i sommar, faktiskt under samma tid som Almedalsveckan, nästa världskonferens för fysioterapeuter i Kapstaden, Sydafrika. Läs WCPT:s ordförande Emma Stokes blogg inför världskongressen.

Just nu pågår överrapportering för fullt hos Fysioterapeuterna. Anna-Karin Trixe, hälso- o sjukvårdsstrategisk chef flyttar från Stockholm och slutar sin anställning, efter drygt ett år hos oss, ett år fyllt av fantastiskt gott samarbete. Stort tack för din värdefulla insats hos oss Anna-Karin! Efterträdare blir Caroline Agrell, som socialpolitisk strateg. Mycket välkommen Caroline!Caroline Agrell och Anna-Karin Trixe i överrapportering av strategiska frågor, bl.a fortsättningen på framtidsdialogen

En viktig strategisk fråga är förstås hur vi ska kunna fortsätta det framgångsrika arbetet med framtidsdialogen, som förutom värdefulla synpunkter och reflektioner också blev en viktig arena för nätverkande. En tanke är att under första delen av 2017 genomföra ett antal nya dialoger, t.ex. kring viktiga beslut i kommande kongress. Ta gärna del av kongresshandlingarna här.

Torsdag och fredag har jag deltagit i ett nätverksmöte med ledarnätverket After the Edge, som är en fortsättning på den magisterutbildning i Ledarskap för förbättring av hälso- och sjukvård, som jag deltog i för mer än 10 år sedan. En stor del av kursdeltagarna träffas fortfarande 1-2 gånger per år, alltid med bra och engagerande program.

Denna gång var samlingsplatsen Nässjö, där Karl G Bartoll, numer kommundirektör i Nässjö var värd. Programmet innehöll allt från forskning och utbildning för kvalitetsförbättring och ledarskap med professor Boel Andersson Gäre till kommunala utvecklingsfrågor, som t.ex. järnväg. Vi fick en intressant presentation av pågående arbete kring höghastighetståg och Sverigeförhandlingen, av kommunens planerings- och utvecklingschef Stina Granberg Lindor. 

Utöver dessa programpunkter hade vi sedvanligt erfarenhetsutbyte kring hälso- och sjukvårdsfrågor i gruppen, där vi idag är verksamma inom ett antal olika verksamheter spridda över landet, en programpunkt som alltid är givande.

Nässjö är numer en plats jag passerar två gånger i veckan. Och nu efter denna vecka vet jag också att Nässjö är en kommun som växer och som har framtidstro, och visst är visionen ambitiös: Nässjö 2030 – Världens rum för människor och möten


Ha en trevlig helg!