Akademikers livslöner och vikten av att ”Go to the Gemba”

I går torsdag släppte Saco en rapport om livslöner. Det är oacceptabla siffror där det framgår att högskoleutbildningar lönar sig dåligt. Det är många yrken som har negativ livslön, inte enbart fysioterapeuter. Nära hälften av högskoleutbildningarna är förlustaffärer. Frågan är mycket högt prioriterad och just därför är ”Bättre löneutveckling och ökad lönespridning” Mål 1 inför Fysioterapeuternas kongress i november. Som medlem kan du logga in och läsa mer om detta i proposition 2 här.Saco släppte också idag fredag en ny rapport om sifferlösa avtal. Argumentet att sifferlösa avtal saboterar den svenska lönemodellen stämmer inte, enligt rapporten. Det är inte avtalsformen som styr löneutvecklingen. I stället är det andra faktorer som avgör. Löneutvecklingen för personer som täcks av sifferlösa avtal är lika stor som för de som täcks av avtal med centralt satta siffror, visar studien från Saco. Faktorer som att byta jobb är betydligt viktigare för den individuella löneutvecklingen än avtalsformen.

– Lönebildningen ska ligga nära verksamheten och premiera prestation, utveckling och ansvarstagande. Det är det viktiga, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Ärendet kring Vårdval Stockholm fortsätter. I veckan har Stockholmsdistriktet träffat ansvariga politiker och förbundet har också begärt en ny central förhandling. Ärendet saknar fortfarande en grundlig konsekvensanalys vad gäller patientströmmar, patientsäkerhet och hälso- och sjukvården på sikt. Därför kunde förbundet inte ställa sig bakom det lagda förslaget. Förslaget får även orimliga konsekvenser för de fysioterapeuter som idag finns inom vårdval specialiserad fysioterapi, vilket inte kan accepteras. Ta del av mer information här. 

Go to the Gemba. I uppdraget som förtroendevald och förbundsordförande är det inte bara bra, det är absolut nödvändigt att regelbundet besöka verksamheter, lyssna på medlemmars synpunkter och lära. Ett annat uttryck för det är att ”go to the Gemba”, till kärnan, platsen ”där det händer” eller med andra ord: Till den plats där värdet skapas.
Denna vecka har jag varit på två sådana verksamhetsbesök, tillsammans med  Caroline Agrell, ny socialpolitisk strateg i förbundet.

Första besöket var på Aleris Rehab Liljeholmen i Stockholm, en arbetsplats med ca 40 medarbetare, varav ca 25 fysioterapeuter och sjukgymnaster. Vi fick följa med på patientbehandlingar och fick tillfälle att samtala kring viktiga professionsfrågor. Vi träffade bl.a. på Lena Boman, fysioterapeut och specialist inom ortopedi, Patrik Looft, nyutbildad fysioterapeut sedan i våras och Sebastian Wallgren, sjukgymnast. Vi fick också en pratstund med Monica Löfving, sjukgymnast och enhetschef. Fysioterapeut Daniel Brandon, också anställd hos Aleris,  guidade oss till Aleris Rehab Liljeholmen under tisdagen

Igår torsdag besökte vi Universitetssjukhuset i Linköping, där förbundsstyrelseledamot Mikael Hjerne lotsade oss till Ortopedklinikens rehabenhet, där vi träffade ett gäng mycket engagerade fysioterapeuter och sjukgymnaster. Enhetschef Theresa Holmgren hade tillsammans med sitt team arrangerat ett innehållsrikt program, där vi besökte  vårdavdelning, studentavdelning och följde med på ett antal patientbehandlingar. 

Vi hann också med ett energifyllt samtal med ett gäng medarbetare, där vi diskuterade utvecklingsfrågor för fysioterapi och verksamheten.


Ett enkelt men ibland alltför lite använt sätt att ta reda på vilka frågor som är viktiga för medlemmarna är att besöka verksamheter och att fråga efter. Jag får alltid energi vid denna typ av besök, så också denna vecka. Stort tack till de enheter som vi har fått möjlighet att besöka denna vecka!

En lång arbetsvecka går mot sitt slut. I uppdraget som förbundsordförande ingår att regelbundet stämma av med andra närliggande förbund. Ett sådant tillfälle var i tisdags kväll, då vi ventilerade aktuella frågor, både professions- och rent fackliga frågor tillsammans med Vårdförbundet.  Fysioterapeuterna och Vårdförbundet finns båda  i OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård, och det är därför värdefullt när vi får till denna typ av avstämning tillsammans.

                                                       Dags att ta helg snart. Ha en trevlig helg i höstiga tider!                  En glimt från Söder och trapporna i Pustegränd, en tidig oktobermorgon på väg till kontoret i Stockholm.