Kompetensutveckling, vårdval och ny vision

Höga berg och djupa dalar har denna vecka innehållit. Kommunerna brister i kompetensutveckling och Stockholms läns landsting kör över förbundet i vårdvalsfrågan. Mer denna vecka: Förbundsstyrelsemöte och förslag till ny värdegrund, nytt uppdrag och ny vision.

Fysioterapeuterna publicerade i måndags en rapport och en debattartikel i Dagens Samhälle om Fysioterapeuters förutsättningar för livslångt lärande samt tillgång till kunskaps- och beslutsstöd. Rapporten har tagits fram som ett underlag till den pågående Kunskapsstödsutredningen och visar bl.a. på att kommunerna brister allvarligt i kompetensförsörjningen, vilket i förlängningen leder till att äldre och sköra människor går miste om adekvat behandling.

Det här är en viktig rapport, som också är överlämnad till två andra pågående viktiga utredningar Hjälpmedelsutredningen och Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg

Också Saco har nyligen publicerat en rapport angående brister i kompetensutvecklingen och publicerade också en debattartikel i Dagens Samhälle.

Och så vårdvalsfrågan. Igen. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting valde den 25 oktober att klubba igenom det reviderade förslaget gällande ersättningarna för vårdval specialiserad fysioterapi från 1 januari 2017, trots massiv kritik.

Förbundet har genom Stockholmsdistriktet och med stöd från förbundet centralt gjort allt vi kunnat, både genom formella och informella kontakter, för att få beslutsfattarna att förstå konsekvenserna av detta, men tyvärr har de inte lyssnat på oss. Beslutet riskerar att slå hårt både mot patientsäkerheten och berörda verksamheter. 

Med de utmaningar samhället och hälso- och sjukvården står inför, där fysioterapeuters insatser är både nödvändiga och självklara, är det obegripligt med denna typ av kortsiktiga beslut. Stockholmsdistriktet känner vanmakt över att inte bli lyssnade till och beslutet skadar tilliten och riskerar i stället att bli en ekonomisk belastning inför framtiden, då det kommer att behövas både förebyggande och behandlande insatser av bl.a. fysioterapeuter i mycket högre grad.

Nu när beslutet är fattat är det absolut nödvändigt och mycket viktigt att en ordentlig uppföljning av vårdvalet görs kort efter införandet, då våra farhågor är att personer med smärtproblematik eller psykisk ohälsa kommer att drabbas hårt av detta. Från förbundets sida kommer vi noggrant följa hur detta förslag slår mot vårdgivarna. Läs mer om beslutet här.

Inlägg på Twitter från Marie Granberg, ordförande i Stockholms privatpraktikerförening tillika ledamot i Fysioterapeuternas förbundsstyrelse.

 
I veckan tog frågan om storregioner en ny vändning efter ett besked från KD i frågan, där det nu förefaller som om det saknas majoritet i riksdagen för storregioner. Frågan lär dock inte vara ”över” än, samtal pågår fortfarande. Jag blev tillsammans med andra företrädare intervjuad i Dagens Medicin kring detta.

I onsdags sammanträdde förbundsstyrelsen i ett heldagsmöte. En stor del av tiden ägnades åt förberedelser inför stundande kongress. Ta gärna del av kongresshandlingar mm här.

I veckan kom också ett nytt nummer av tidningen Fysioterapi. I min ledare sammanfattar jag mina upplevelser av mandatperioden.  Jag presenterar också förslaget till vision och värdegrund inför den kommande mandatperioden. Kongressen kommer att ta ställning till förslagen på kongressen i november. 

Önskar alla läsare en trevlig helg!