Nationell primärvårdskonferens och gästblogg av Ylva Cederwall om fysioterapi vid demenssjukdom

I tisdags och onsdags samlades 700 personer till Nationella Primärvårdskonferensen 2015 i Jönköping.  Det blev en riktigt bra konferens, med bra föreläsningar och med goda och stimulerande samtal. Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister inledde med att presentera sin dröm om primärvården: att sluta hälsoklyftorna. Han pekade också ut tre särskilt viktiga områden för staten: Kompetensförsörjning , eHälsa och den psykiska ohälsan.

Ett mycket konstruktivt inlägg gjorde Emma Spak, ordförande i SYLF, med fokus på att ”Primärvården måste jobba med sin självbild”. Läs mer i ett referat i Läkartidningen.

 Sir John Oldham, en brittisk allmänläkare som blivit adlad för sina insatser i brittisk primärvård, höll ett uppskattat föredrag om vikten av att tänka nytt. Tiderna förändras, alltså behöver vi förändra oss i hälso- och sjukvården också.

 

Jag själv medverkade i en bloggsession, där jag presenterade det blogginlägg, som jag skrev för ett år sedan. Du kan ta del av  min presentation här.  En av flera bloggare i min session var Bodil Jönsson. Ta del av hennes blogginlägg här.

 

Jag medverkade också i en avslutande paneldebatt, där chefredaktören på Dagens Medicin Christina Kennedy grillade en stor panel, om förutsättningarna för framtidens primärvård.   

  
Ett längre bild- och textreportage från primärvårdskonferensen finns på Region Jönköpings läns webbplats.
Den här veckan har det också varit en kampanjvecka för äldres säkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är samordnande instans.

 

Fallskador bland äldre är ett mycket stort samhällsproblem. Jag skrev om detta för ett år sedan i en debattartikel i Dagens Samhälle. Men fortfarande saknas ofta det fysioterapeutiska perspektivet med träning av äldre i samhällsdebatten och här finns mycket förbättringspotential. Ett exempel på Fysioterapi vid fallskador visades vid Jakobsbergs sjukhus i Järfälla i veckan.
GÄSTBLOGGARE. Det  passar bra i sammanhanget att avsluta veckans blogginlägg med en gästbloggare. Ylva Cederwall var en av de tolv som var nominerade till Årets Fysioterapeut 2015 . Ylva är särskilt inriktad på träning för demenssjuka och skriver här nedan om detta och om sin upplevelse av att bli nominerad.  ”Ylva Cedervall, Grattis Du är Nominerad!” Det tog en stund innan jag förstod vad mailet egentligen handlade om. Någon i Sverige hade nominerat mig till årets fysioterapeut, vilken överraskning! Jag kände mig oerhört förvånad, överväldigad och hedrad. Och väldigt glad över att mitt engagemang för personer med demenssjukdom hade uppmärksammats på detta sätt.

Jag drivs i mitt kliniska arbete av en önskan att personer med demenssjukdom under hela sjukdomsförloppet ska ha möjlighet att motionera och träna på det sätt som de önskar och har behov av. Dessa tankar var också den röda tråden i min avhandling och grunden till det forskningsprojekt som vi startade i april i år på minnesmottagningarna på Akademiska sjukhuset och Falu lasarett. I projektet utvärderar vi om ett gångtest kombinerat med en muntlig uppgift kan bli ett komplement i vården för att fånga in fler personer med begynnande demens tidigt. Om testet håller måttet kan det utföras av fysioterapeuter i olika vårdsammanhang. Möjligheterna ökar då att tidigt sätta in rätt stöd till både personerna med demens och deras anhöriga.

Att få motionera upplevs av många personer med demenssjukdom som en meningsfull aktivitet, inte bara för att man vill behålla sin fysiska kapacitet, utan också för att fysisk aktivitet kan vara ett medel för att känna välbefinnande och behålla självkänsla när ens kognitiva förmåga sviktar. Tyvärr är det en stor brist på friskvårdsaktiviteter som är anpassade för personer med kognitiva svårigheter.

Nomineringen till Årets Fysioterapi har gett mig extra energi att fortsätta arbeta för att personer med demenssjukdom ska kunna ha en meningsfull vardag där rörelse och motion är en självklar del.

Ylva Cedervall, Med.dr, Leg sjukgymnast, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset Uppsala

Önskar alla läsare en trevlig helg, som i alla fall i delar av landet ser ut att bli ännu en skön sensommarhelg!