Vi har mist en stor inspiratör

Idag har vi tagit farväl av Joep Perk, en kär vän och arbetskamrat. Våra tankar går till hustrun Christine och barnen Lars och Martin med familjer.

Joep Perk, läkare, forskare och senior professor har efter en kort tids sjukdom avlidit och vi var idag samlade till begravning i Oskarshamns kyrka och det blev en ljus och fin minnesstund. Både Annmargreth och jag har många fina minnen efter Joep.


Jag började arbeta tillsammans med Joep 1980 och vi blev också med åren goda vänner.
Annmargreth har också arbetat med honom och Joep var också en väldigt viktig person under Annmargreths mammas sista tid 1978-1979.

Jag flyttade till Oskarshamn 1980 och fick omgående kontakt med en helt ny typ av hjärtrehabilitering. Det vanliga var att patienter bokade tid på hjärtläkarens mottagning, en och en. På Oskarshamns sjukhus tillämpades en annan princip. Hjärtläkaren, dvs. Joep Perk och kollegan Bo Hedbäck kom istället till patienten på fysioterapin, och övervakade cykelträningen. Varje måndag och torsdag kl. 11 kom Bosse eller Joep springande med läkarrocken fladdrande efter sig.Självklart utgjorde det en stor trygghet för både patienter och för oss fysioterapeuter. Samtidigt som läkarens närvaro utgjorde en trygghet kunde det också bli en del effektiviseringar. Medans patienterna cyklade kunde läkarna samtala med patienterna, men också passa på att skriva ut en del recept. Ett vinna-vinna koncept helt enkelt. Vi kanske inte visste det då, men det var en helt unik metod, som kom att benämnas Oskarshamnsmodellen, och som blev vida känd, både nationellt och internationellt.

Med Joep Perks död har vi mist en stor inspiratör. Jag minns några specifika saker med Joep. Han var en möjliggörare, en person som inte såg någonting omöjligt. Jag minns t.ex. en patient som drabbats av stroke i början på 1980-talet. När vi gick rond och kom till denna patient, som då satt isolerad, vänd med ansiktet in emot ett hörn av patientsalen, så tog Joep och snurrade runt på fåtöljen så att patienten istället blickade rakt ut mot omvärlden.
-”Sådär, nu kan du ta del av världen istället för att stirra rakt in i väggen”, sa Joep. För patienten var det som att en ny värld öppnade sig.
Detta var signifikativt för Joep Perk. Han kom att betyda så mycket för så många.

Några år senare föll det sig så att jag blev Joeps chef. I min enfald tänkte jag att eftersom vi kände varandra, så skulle det bli ganska lätt att vara hans chef. Riktigt så blev det inte. Joep Perk hade stor integritet och gick ofta sina egna vägar. Det var faktiskt lättare att handskas med kirurger och ortopeder, de accepterade i alla fall beslut som var fattade. Men efter sex år som sjukhusdirektör var vi i alla fall fortfarande goda vänner.

Jag hade sedan 2008 förmånen att få se Joep Perk utnämnas till professor i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet. I min dåvarande roll som utvecklingsdirektör vid Landstinget i Kalmar län hade jag ett samordningsansvar för forskning och utveckling och det är klart att jag gladdes lite extra över att möjliggöraren och inspiratören Joep Perk nu kunde titulera sig som professor.

Joep Perk var en levnadskonstnär och många är de som fått del av hans brinnande engagemang för att förbättra vården för enskilda patienter.

Vi minns Joep med vördnad och tacksamhet!

Här några av minnesorden som publicerats i Barometern-OT

Hur länge ska patienterna behöva vänta på jämlik rehabilitering?

Dagligen kan vi höra myndigheterna redovisa dödsfall på grund av Corona-pandemin. I veckor och månader har uppmärksamheten riktats på tillgången till intensivvårdsplatser, tillgång till skyddsutrustning och tillgång till tester. Allmänheten har vant sig vid experternas analyser av kurvor, smittspridning och restriktioner. Det som uppmärksammas och följs upp hamnar i fokus. Och självklart är det nödvändigt att följa upp smittspridning, skyddsutrustning, dödsfall och tillgång till testning i detta akuta läge av pandemin. Och det är bra att uppföljningen samordnas mellan ansvariga myndigheter och det är utmärkt med gränsöverskridande samarbete.

Men när vi nu är inne i fasen för rehabilitering  i samband med Covid  -19, vad händer då med uppföljningen och samordningen?
Redan innan pandemin var rehabilitering kraftigt eftersatt och ojämlik. För patienter med t.ex. stroke eller hjärtinfarkt så redovisas kraftigt skiftande tillgång. I Landskrona fick 5% av de som insjuknat med hjärtinfarkt tillgång till rehabilitering medan siffran i Sollefteå var 80% (2019).
Redan innan pandemin hade en fysioterapeut i äldreomsorgen ansvar för ca 100 personers rehabilitering, vilket i praktiken innebär att det framförallt kan handla om konsultativa insatser och instruktioner till övrig personal.
Och nu har vi ett enormt nytt behov av rehabilitering i samband med Covid -19, med stora insatser under lång tid. Därtill kommer den stora vård- och rehabiliteringsskuld som byggs upp nu när operationer skjuts upp i mängd.
Vem tar ansvar för rehabiliteringen nationellt, i regioner och i kommuner? När ska patienterna få tillgång till den rehabilitering som de har rätt till? Hur länge ska patienterna behöva vänta?

Det är redan idag brist på fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som är centrala grupper för rehabilitering. Hur ska staten, regionerna och kommunerna säkerställa att det finns tillräckligt med fysioterapeuter och arbetsterapeuter? Och hur går det med rehabiliteringen, när kommuner och regioner har dålig ekonomi? Vi ser oroande tecken på att region- och kommunledningar underskattar det problemet. Det ligger nära till hands att spara in kortsiktigt, även om det ur ett samhällsperspektiv på lång sikt lönar sig mångfalt med rehabilitering.

Jag ser nästan ingen garanti för en rehabiliteringssatsning i den proposition om primärvårdsreform som regeringen presenterade igår torsdag. Och jag ser ingenting av den i årets maktlista, som kom i veckan från tidningen Dagens Medicin, där lyser både patientföreträdare och företrädare för rehabilitering med sin frånvaro. Jovisst, det kanske speglar de akuta pandemitider vi lever i nu, men då gäller det att komma ihåg att rehabilitering har varit ett eftersatt område i många år, långt innan pandemin slog till. Så de frågor som gnager och oroar är: Kommer regeringen, regionerna och kommunerna att orka med att rikta fokus på rehabilitering nu och att systematiskt följa upp vilken rehabilitering som bedrivs? Hur länge ska patienterna behöva vänta på en jämlik rehabilitering av hög kvalitet?Länk till SVT här och Dagens Arena här.

Igår torsdag träffades juryn för Årets fysioterapeut till ett digitalt möte och enades om ett förslag. Förbundsstyrelsen kommer i augusti att fatta beslut om vem som tilldelas årets utmärkelse som delas ut och offentliggörs den 8 september, i samband med Internationella Fysioterapins dag. I årets jury ingår Inger Ros, Cecilia Fridén, Charlotte Chruzander (samordnare), Robin Jarl, Sofia Rydgren Stale samt utanför bild Eva Fernvall och Christina Kennedy.

I veckan kom ett nytt välfyllt nummer av tidningen Fysioterapi, med mängder av sommarläsning.

Kanske intressant att ta del av min förbundsledare eller intervjun med vice ordförande Cecilia Winberg? 

Vi är redan framme vid Pingst, och grönskan blir inte så mycket mer intensiv än så här. Önskar er alla en fin och trevlig pingsthelg från ett grönskande Småland! 

 

Alla hjärtans dag – lär dig hjärtlungräddning!

Februari månad är ”hjärtemånaden” och idag på Alla hjärtans dag publicerar Fysioterapeuterna avsnitt 12 av En podd i rörelse med Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung. Inger betonar bl.a. vikten av att ALLA  lär sig Hjärt-lungräddning och att det finns tillräckligt med hjärtstartare, som är tillgängliga dygnet runt. Hon påpekar också vikten av jämlik rehabilitering och värdet av fysioterapeuters insatser i hjärtrehabiliteringen. Lyssna på vårt samtal här. 

I onsdags var jag tillsammans med Caroline Agrell från kansliet på ett mycket inspirerande studiebesök.  ”Vi måste se den tydliga kopplingen mellan lärande och hälsa. Mår du bra kan du lära bättre, och när du lär bättre mår du bättre. Och då får man igång de uppåtgående spiralerna som gör storverk för elevernas utveckling och resultat. ”  Det sa Johan Hallberg, rektor på Malmaskolan när vi besökte dem för att följa fysioterapeuten Linnea Kärdevik, som är heltidsanställd på skolan inom elevhälsan. Johan Hallberg har under ett antal år arbetat strategiskt och målinriktat med elevhälsoarbetet på skolan, tillsammans med flera professioner bla skolsjuksköterska, kurator, studievägledare mfl. Och resultat med högre närvaro och höjda resultat syns nu. Särskilt roligt var det att lyssna till skolans fina samarbete inom elevhälsan. ”Vi är första linjens hälso- och sjukvård”, sa Johan Hallberg. Och jag upplevde ett tydlig likhet med god och nära vård- arbetet! Och att det blivit en succé med att ha en fysioterapeut anställd på Malmaskolan. Vilka andra skolor är modiga och följer efter? Både rektor Johan Hallberg och skolsköterska Maria Hedström betonade den stora fördelen med att ha Linnea Kärdevik heltids anställd som fysioterapeut vid skolan, som har ca 650 elever.

I tisdags hade vi besök från Socialstyrelsen, som på uppdrag av regeringen gör en uppföljning av hur det går med omställningen till en god och nära vård i kommuner och regioner. Nu fick vi som företrädare för vår profession lämna våra synpunkter och förslag till förbättringar. En riktigt bra dialog och ett värdefullt tillfälle till konstruktiva inspel. 

Igår träffade jag ett gäng nya distriktsordföranden, som var samlade på en utbildningsdag på kansliet. Som distriktsordförande leder man ett förbund i miniatyr, företräder medlemmar från regioner och kommuner, privat anställda och privatpraktiker och med samma vision (”Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse” ) och samma värdegrund som förbundet i sin helhet (värdeorden: i rörelse, trovärdiga och tillsammans).Jag tillsammans med Lisa Svedestedt, Distrikt Stockholm, Wiveca Englund, Distrikt Västmanland, via länk Julia Baltharsson, Distrikt Kronoberg, Daniel Augustsson, Distrikt Halland, Lennart Dückow Distrikt Västra Götaland och Tess Barrington, ombudsman Fysioterapeuternas kansli

Avslutningsvis skickar jag med ett lästips. Årets första nummer av tidningen Fysioterapi kom ut i veckan. Läs min ledare och en hel tidning här med spännande och intressant innehåll!

Ha en fin Alla ❤️ Dag och trevlig helg!