Fokus på hjärtsäkerhet vid årets O-Ringen Smålandskusten

Nu är det snart dags. Världens största orienteringsäventyr O-Ringen med ca 18 000 deltagare genomförs i år vid Smålandskusten och Oskarshamn som centralort får under en vecka nästan en dubblering av folkmängden.

Läs programtidningen här https://www.yumpu.com/sv/document/read/68744706/o-ringen-smalandskusten-programtidning

Från Hjärtuppropet har vi tillsammans med Region Kalmar län, Riksförbundet HjärtLung Oskarshamn och Svenska HLR-rådet stöttat årets O-Ringen till att förbättra sin hjärtsäkerhet. Bl.a. har ett stort antal av de ca 1200 funktionärerna utbildats i HLR och i Oskarshamn med omnejd har det sedan i höstas pågått ett intensivt påverkansarbete för att också öka antalet hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt.

Det var i samband med World Restart a Heart Day i oktober 2023 som Annmargreth och jag gjorde en inventering av de hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt i Oskarshamn och det visade sig finnas sex sådana hjärtstartare. Vi satte en målsättning att vi skulle nå upp till 15 hjärtstartare, som är tillgängliga dygnet runt i ”centrala” Oskarshamn innan O-Ringen, och nu är vi uppe i 18, vilket känns så roligt och viktigt. I hela Oskarshamns kommun finns idag 86 registrerade hjärtstartare, varav 41 är tillgängliga dygnet runt! Det visar att det faktiskt är meningsfullt att försöka påverka!

Vad har vi då gjort? Inledningsvis skrev jag tillsammans med Johan Israelsson, Region Kalmar län och Arne Nilsson, Riksförbundet HjärtLung Oskarshamn en debattartikel med tips på hur vi tillsammans skulle kunna förbättra hjärtsäkerheten https://www.barometern.se/debatt/kara-oskarshamnare-och-kalmarlansbor/ Vi har sedan haft kontakt med många personer under den här tiden med budskapet att tillsammans göra Oskarshamn mer hjärtsäkert och hjärtvänligt och vi har fått god respons från många håll. T.ex hjälpte Attraktiva Oskarshamn AB till att öppna dörrar till fastighetsägarnätverket och Byggebo AB och Döderhults församling var snabba med att flytta ut sina befintliga hjärtstartare. IK Oskarshamn bjöd in oss till sitt affärsnätverk vilket ledde till att Häradssparbanken i Mönsterås investerade i 12 (!) nya tillgängliga hjärtstartare i Mönsterås och Oskarshamn. Enastående! Flera andra organisationer har registrerat och flyttat ut sina hjärtstartare och i dagsläget finns det sammanlagt 52 hjärtstartare i Oskarshamn med omnejd, varav 18 är tillgängliga dygnet runt i Oskarshamn.

Hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt i Oskarshamn med omnejd
https://www.hjartstartarregistret.se/#/

Region Kalmar län utbildade ett antal HLR-instruktörer där jag själv var en av dessa. Instruktörerna har sedan utbildat ca 80 personer i HLR och det finns många bland övriga funktionärer som redan har fräscha kunskaper i HLR. Därutöver har alla funktionärer fått uppmaning att genomgå HLR-rådets webbutbildning i HLR, inte en ersättning för en fysisk utbildning, men ett bra komplement. Introduktionsutbildningen på webben hittar du här https://allakanhlr.nu/

Annmargreth och jag har också kontaktat politiker och andra beslutsfattare, medverkat som föreläsare, berättat vår berättelse om hur jag blev räddad tillbaka till livet efter mitt hjärtstopp, skrivit en artikel om hjärtsäkerhet i O-Ringentidningen och medverkat i både Häradssparbankens och Byggebos kundtidningar. Dessutom har vi fått bra stöd från Svenska Hjärtstartarregistret, som via mejl uppmärksammat alla i Kalmar län som har en registrerad hjärtstartare att om möjligt göra den tillgänglig dygnet runt.

Artikel i O-Ringentidningen april 2024
https://www.yumpu.com/sv/document/read/68663805/o-ringentidningen-nr-1-2024


Så med en vecka kvar till start står vi nu väl rustade när det gäller hjärtsäkerheten. Ett 20-tal extra hjärtstartare kommer också att finnas utplacerade på olika platser under veckan, bland annat på campingen och vid start- och målgång vid de olika tävlingsarenorna. Flera av dessa hjärtstartare kommer också att registreras i Hjärtstartarregistret under tiden O-Ringen pågår, vilket innebär att de också blir tillgängliga och kan användas om ett larm om hjärtstopp inkommer till SOS Alarm. Även frivilliga Sms-livräddare kan ju då bli utlarmade och det ökar också hjärtsäkerheten.
I samband med avslutningen av årets O-Ringen kommer Hjärtuppropet att överlämna ett symboliskt hjärta till nästa års arrangörsort Jönköping. Tanken är att låta hjärtat vandra vidare och genom det sätta hjärtsäkerheten i fokus också i framtida O-Ringenarrangemang.

Avslutningsvis kan vi nu hälsa alla O-Ringenbesökare välkomna till ett mer hjärtvänligt och hjärtsäkert Oskarshamn. Det innebär givetvis ingen garanti, varje dag inträffar 16 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige och bara två överlever. Men det innebär att vi gjort det som går att göra för att förbättra hjärtsäkerheten och därmed har vi ökat möjligheten att rädda liv, om olyckan skulle vara framme.

Foto: MK Illumination Organic


Ett hjärtvänligare Oskarshamn

Nyligen tog vårt initiativ med att hjärtsäkra Oskarshamn ett rejält kliv framåt. Åtta hjärtstartare har nu flyttats ut och fler är på gång, ett bra steg i rätt riktning, inte minst inför sommarens O-Ringen Smålandskusten!❤️

Det var i oktober förra året som jag tillsammans med representanter från Riksförbundet HjärtLung Oskarshamn och Svenska HLR-rådet skrev en debattartikel https://www.barometern.se/debatt/kara-oskarshamnare-och-kalmarlansbor/ och beskrev problemet med att hjärtstartare ofta är inlåsta efter kontorstid och uppmanade Oskarshamnarna och länsborna att registrera sin hjärtstartare i Hjärtstartarregistret och att placera hjärtstartaren så att den är tillgänglig dygnet runt.

Jag tog därefter kontakt med olika organisationer och fick också möjligheten via Attraktiva Oskarshamn att träffa Fastighetsägarnätverket i Oskarshamn. http://stefanjutterdal.se/2023/12/07/hur-kan-vi-tillsammans-hjartsakra-oskarshamn/

Nu börjar gensvaret att komma. Nyligen har det kommunala fastighetsbolaget Byggebo AB flyttat ut sina tre hjärtstartare i värmeskåp så att de är tillgängliga dygnet runt. Föredömligt!

Med Benoni Ingelsjö vid en av Byggebo AB:s nyligen utflyttade hjärtstartare.
Foto Annmargreth Kvarnefors

Jag frågade Benoni Ingelsjö, VD för Byggebo AB hur arbetet gått till:
”När du hörde av dig till mig och berättade om hur stor skillnad våra tre hjärtstartare skulle kunna göra för allmänheten, så var det självklart för oss som Oskarshamns ledande samhällsutvecklare att hjärtstartarna inte ska vara inlåsta på våra kontor utan dom ska finnas tillgängliga där dom behövs. All vår personal har utbildning i HLR och den kunskapen uppdateras med jämna mellanrum, så att vi ska vara redo att gripa in om behovet finns. Det är stor skillnad man kan göra i väntan på ambulansen, dom här minuterna är avgörande.”

Döderhults församling har likaså flyttat ut fyra hjärtstartare i närheten av kyrkorna i Döderhult, Påskallavik, Bockara och Kristdala. Föredömligt!

Dessutom utbildas medarbetarna i HLR och kontraktsprosten Anders Byström är själv Sms-livräddare. Lyssna till min intervju med Anders Byström nedan👇🏻

Foto: Annmargreth Kvarnefors

Oskarshamns kommun meddelar också att det nu är dags att placera en hjärtstartare utomhus vid Åsahuset, där många organisationer har sina mötesplatser.

Dessutom har Annmargreth och jag beslutat att skänka den hjärtstartare med tillhörande värmeskåp som jag fick i samband med att jag blev ambassadör för Hjärtuppropet, till IK Oskarshamn, som i sin tur har lovat att bidra till att sprida livsviktig kunskap om HLR och hjärtstartare. Den hjärtstartaren är nu installerad och på plats utanför Arena Oskarshamn och kommer att invigas i särskild ordning på Alla hjärtans dag, den 14/2.

Flera åtgärder på kort tid har gjort att vi nu är en bra bit på väg mot ett mer hjärtvänligt och hjärtsäkert Oskarshamn. Hoppas nu att många fler hjälper till, så att vi tillsammans kan känna att vi har hjärtsäkrat vår bygd innan vi får 25000 besökare till sommarens stora orienteringsäventyr, O-Ringen Smålandskusten 2024.❤️

= = = = = =

Några goda råd för att öka hjärtsäkerheten: 
Alla behöver kunna HLR, det är lika viktigt som att kunna simma. Lär dig HLR och bli gärna Sms-livräddare. 
-Det behöver finnas fler tillgängliga hjärtstartare. Gå in på https://www.hjartstartarregistret.se/#/ och kolla var din närmaste hjärtstartare finns! 
Du kan hjälpa till att rädda liv!

= = = = = =

Fakta: Så gör du vid ett misstänkt hjärtstopp: 

1. Kontrollera medvetande
Ta tag i personens axlar, skaka försiktigt och försök väcka henne/honom, ropa ”Hallå är du vaken?” Om personen inte vaknar ska du kontrollera andningen. 

2. Kontrollera andningen
Kontrollera om personen andas normalt. Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft med den andra handen upp hakan med två fingrar under hakspetsen. Lägg ditt öra nära personens näsa och mun, lyssna och känn efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig. Om personen har onormal andning eller inte andas alls (eller om du är osäker), ska du bedöma det som ett hjärtstopp.

3. Larma 112
Om medvetslös och ingen eller onormal andning, larma 112 och sätt på mobiltelefonens högtalarfunktion. Larmoperatören hjälper dig hur du ska göra HLR. Starta med 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar.

4. Ge bröstkompressioner
Lägg din handlov mitt på bröstkorgen, lägg den andra handen ovanpå den första. Knäpp ihop fingrarna. Tryck med raka armar ned bröstkorgen minst 5 cm, ej mer än 6 cm. Håll en takt av 100-120 kompressioner/min. Tryck 30 gånger.

5. Ge inblåsningar
Öppna luftvägen: lyft upp hakan och böj huvudet bakåt. Håll en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med andra handens pek- och långfinger. Knip om personens näsa, gapa stort så du täcker hela personens mun med din mun och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör 2 inblåsningar. Om du inte kan eller vill göra inblåsningar är det bättre att bara göra bröstkompressioner än att avstå helt. Enbart bröstkompressioner kan vara effektiv hjälp, speciellt de första minuterna.

6. Fortsätt med HLR 30:2
Fortsätt HLR 30:2 tills ambulanspersonal/räddningstjänst tar över, eller att personen andas med normala andetag. Minimera avbrott i HLR.

7. Hämta hjärtstartare
Om ni är flera livräddare som hjälps åt, ska en starta HLR och den andra larma 112 och hämta närmaste hjärtstartare. Anslut och följ de talade råden. På Hjärtstartarregistrets karta kan du se var närmaste hjärtstartare finns.

Källa: Svenska rådet för HLR, https://www.hlr.nu/sa-har-gor-du-vuxen-hlr/

https://www.hlr.nu/sa-har-gor-du-vuxen-hlr/