Kategori: Uncategorized

Kommentar till regeringens vårbudget 

Idag har regeringen presenterat sin vårbudget. Regeringen målar upp en situation i hälso- och sjukvården och omsorgen som är ansträngd, men några tydliga lösningar på de utmaningar som vi står mitt i finns inte. 

De satsningar som görs på bland annat barn- och ungdomspsykiatrin och förlossningsvården är så klart bra och det är områden där vi som fysioterapeuter har stor kunskap och erfarenhet. Men för att långsiktigt kunna möta de behov som människor har inom hälso- och sjukvården behöver vi tänka nytt.

Att satsa förebyggande och rehabiliterande är nyckeln för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda en hälso- och sjukvård och omsorg i världsklass, resurserna måste gå till dem som har störst behov. Ett led i detta är att förebygga att problem och sjukdom uppstår. Fallolyckor kostar exempelvis samhället drygt 24 miljarder per år men kan med små medel förebyggas och på så sätt minska både personligt lidande och samhällsekonomiska kostnader.

Hälso- och sjukvården behöver ställa om till ett mer förebyggande och långsiktigt sätt att arbeta. Den utmaningen behöver vi ta oss an tillsammans, men en förutsättning är att det finns modiga politiker som ser vinsterna i att långsiktigt göra de satsningar som krävs. Annars kommer vi se samma resultat som vi har idag om några år. 

Att satsa på hälsa är att investera i framtiden

Denna veckan har innehållit tidiga morgnar och sena kvällar för min del, med som vanligt mycket intressanta ämnen.

Idag fredag förmidddag inledningstalade jag på Kongress för sektionerna OMT och FYIM i Stockholm. 330 deltagare och som vanligt ett stort intresse inför kongressen, och som vanligt ett program av hög kvalitet. Särskilt roligt var det att få möjlighet att hälsa på Freddy Kaltenborn, en verklig legendar inom ortopedisk manuell terapi, idag 94 år gammal, och hedersgäst på kongressen. Invigning av kongress för OMT och Fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Nere t.v. en pratstund med Freddy Kaltenborn och nere t.h. omgiven av arrangörerna till kongressen, Kalle Nordén, ordförande i OMT-sektionen och Eva Rasmussen Barr, ordförande i sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

I början på veckan träffades de politiska presidierna i Vårdförbundet och Fysioterapeuterna för en avstämning av det samarbete vi har inom förbundsområde hälso- och sjukvård inom OFR. Det blev en kväll med konstruktiva och bra samtal.

Vårdförbundet: Sineva Ribeiro, ordförande, Ann Johansson, vice ordförande, Johan Larson, vice ordförande. Fysioterapeuterna: Mikael Hjerne, ordförande förhandlingsrådet, Cecilia Winberg, vice ordförande, Stefan Jutterdal, ordförande

Onsdag morgon deltog jag på ett frukostmöte på Entrepenörsforum. Ämnet var ”Välfärd utan vinster?” och innehöll såväl en ny SIFO-undersökning om allmänhetens syn på vinster i välfärden och flera intressanta debattinlägg. Bl.a. medverkade partiledare Annie Lööf (C), Ulrika Lorentzi, LO och Britta Wallgren, Capio Sverige. Självklart var det mycket fokus kring utredningen Ordning och reda i välfärden och åsikterna gick isär. Läs mer om frukostmötet här.

Jag kan känna mig bekymrad över att så mycket fokus hamnar på vinster eller inte vinster, när diskussionen istället skulle behöva handla mer om kvalitet, vilket vi också framförde i vårt remissvar från Fysioterapeuterna. En stor del av den rehabilitering som bedrivs i öppenvård görs av bl.a. fysioterapeuter i privat verksamhet, särskilt i storstäderna. Och eftersom både prevention och rehabilitering är områden som måste prioriteras inför de närmaste åren, då bl.a. antalet äldre i samhället ökar drastiskt, så behövs det positiva signaler som gör att egna företagare orkar fortsätta och vågar satsa framåt.

Under torsdagen besökte jag tillsammans med Marie Granberg, ordförande i Fysioterapeuternas företagarråd och Harriet Wallberg, regeringens utredare avseende nationella taxan ett inspirerande besök på Rehabtjänst i Stockholm. Verksamhetsbesöket var en del i det fortsatta arbetet med översynen av den nationella taxan.

Vid studiebesöket på Rehabtjänst medverkade förutom Harriet Wallberg och Marie Granberg också Martin Nordlander, Barbro Rolandsson, Johanna Bergtoft, Ann-Christin Säther, Eva Petersson och Beatrice Bakalis

I veckan utkom Fysioterapi nr 3. Du kan ta del av min ledare här.

Att vi går mot ljusare tider är helt klart. Och till helgen gäller det att ställa om klockan och möta sommartiden.

Trevlig helg!

Ge oss förutsättningar till hållbar hälsa!

Vi står inför gigantiska utmaningar inom svensk välfärd, med stora demografiska förändringar, som är kända sedan länge. Antalet barn och antalet äldre ökar drastiskt de kommande 15 åren. En av nycklarna för att lyckas är ett strategiskt arbete för att kraftigt öka patienternas och medborgarnas inflytande. Men självklart också att strategiskt satsa på medarbetarna i välfärden, genom att skapa attraktiva hälsosamma arbetsplatser, bra villkor med god löneutveckling och bra förutsättningar för en självklar och livslång kompetensutveckling.

I en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle i måndags, lyfter ett stort antal förbund inom Saco-federationen fram hur vi vill och kan bidra till hållbar hälsa. Men det handlar om att ge oss förutsättningar. Ovanstående är klipp från vår debattartikel på dagenssamhalle.se. Läs hela debattartikeln här.

Jag har denna vecka deltagit i två möten på Socialdepartementet, som båda handlade  om hälsa, men med olika infallsvinklar. 

På måndagen var ämnet e-Hälsa, då ett nyinrättat Nationellt råd träffades. Rådet ska träffas
två gånger om året, med syfte att stärka en bred och god samordning för alla parter och vara vägledande i utformningen av arbetet mot Vision e-hälsa 2025. Läs mer om Vision e-hälsa 2025 och handlingsplanen här. Mötet leddes av tre statssekreterare från olika departement och två ledande politiker från SKL och signalerade en bred positiv samverkan.

På tisdagen var ämnet friskare arbetsplatser. Det pågår ett bra arbete mellan Sveriges kommuner och landsting och facken och det finns en gemensam avsiktsförklaring där arbetet kommit igång bra. Mötet på tisdagen var ett uppföljningsmöte. 

Båda mötena var bra och viktiga. Det som bekymrar mig är risken för stuprörstänkande, en risk att allt centralt arbete kring hälsa ändå inte hänger ihop. För att uppnå en mer hållbar och jämlik hälsa krävs ett övergripande gemensamt tänk och det behöver genomsyra arbetsgivarnas arbete både centralt och lokalt.  Ledarskapet på alla nivåer behöver vara mer hälsofrämjande, och det är viktigt att resultatet märks på de lokala arbetsplatserna. God kvalitet i hälso- och sjukvården är nära förknippat med god och hållbar hälsa hos dagens och morgondagens medarbetare.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ledde mötet med parterna om friskare arbetsplatser(t.v.) och SKL:s 1:e vice ordförande Anders Henriksson och statssekreterare Agneta Karlsson ledde mötet med nationella rådet inom e-hälsa (t.h)

 I onsdags kom en intressant rapport från Vårdanalys med den talande rubriken Lag utan genomslag. Ambitionen att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården har inte alls haft avsedd effekt.  ”Det behövs ett helt paket, en strategi med en rad samverkade insatser för att sjukvården ska kunna hantera utmaningarna. Men lagen behöver förtydligas så att det framgår vem som har ansvar för vad i vårdkedjan. I dag är det inte klart var skyldigheten att ge exempelvis information ligger. Lagen behöver få större bett. Det här är en lag som landstingen måste prioritera mer”, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (citat från Dagens Medicin).

Eftersom stärkt ställning för patienten är en så viktig faktor för förnyelse av hälso- och sjukvården, så är ett tips till landstingsledningarna att efterfråga arbetet med patientlagen regelbundet. Låt ledningen redovisa vid varje styrelsemöte hur arbetet fortlöper. Visa att detta är en prioriterad fråga på riktigt!


Fem nya förhandlingsråd i olika distrikt runt om i landet, träffades under måndagen och tisdagen för en tvådagarsutbildning på kansliet. Trevligt att få samtala med personer som valt att engagera sig alldeles särskilt och som kände sig stärkta och upplyfta av att få träffas tillsammans och att bli peppade av allt som sker i förbundet. Mikael Hjerne och Monica Berg från Förbundsstyrelsen medverkade, liksom förhandlingschef Dolores Kandelin Mogard och ombudsman Torbjörn Bidebo.T.v. Torbjörn Bidebo, Dolores Kandelin Mogard, Fredrik Andreasson , Halland, Linn Jansson, Värmland, Mikael Hjerne, Malin Grimsell, Dalarna, Tobias Johansson, Gotland, Therese Olsson, Västmanland. T.h. Martina Granström och jag själv.

I onsdags träffade jag Martina Granström, färdig fysioterapeut sedan ett år tillbaka. Vi har träffats en gång tidigare, för snart fyra år sedan, då Martina just hade hoppat av sin karriär som elitsimmare och skulle satsa på att utbilda sig till sitt drömyrke: fysioterapeut. Jag skrev om det i mitt allra första blogginlägg i juni 2013. Det var intressant att få följa upp och få en inblick i hur hon upplevt utbildningen och den första tiden som fysioterapeut och nyttigt och lärorikt också att inta en nyfärdig kollegas perspektiv, om än för en kort stund. 

Denna vecka har våren knackat på ordentligt i södra Sverige. Och fortsättning följer inom kort. 

Trevlig helg!

Hälsoresor, verksamhetsbesök och kvinnors oacceptabelt låga livslöner

Denna vecka kom vintern åter. Inte oväntat, det brukar bli så ganska ofta i mars månad. Tyvärr gäller detsamma också rubriken på debattartikeln från Sacos ordförande Göran Arrius. Det är inte alls någon nyhet, men desto allvarligare. Debattartikeln publicerades på Internationella Kvinnodagen i onsdags. Jag deltog samma dag på ett intressant seminarium på Europahuset, med temat Kvinnor som makthavare och beslutsfattare. Både de kvinnodominerade yrkenas oacceptabelt  låga löner och sämre arbetsvillkor lyftes fram liksom vikten av att tillskapa bättre karriärvägar inom dessa yrken.


Denna vecka har vi haft ett intensivt schema inom Fysioterapeuterna med fyra hälsoresor, en i Linköping och tre i Stockholm. Det är mycket intressanta dialoger, där alla som kommer verkligen har tänkt till kring vår vision och kring våra frågor: Vad betyder ALLA för dig? Vad betyder ETT HÄLSOSAMT LIV för dig? Vad betyder I RÖRELSE för dig?

Överst t.v. Cecilia Winberg, Fysioterapeuterna, Mari Ternbo, Saco, Karin Båtelsson, Läkarförbundet, Anna-Lena Sörenson (S), Socialutskottet, Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna. Överst t.h. Jörgen Lundqvist, Fysioterapeuterna, Filippa Myrbäck, SKL, Kristina Niemi, Neuroförbundet, Elin Ramfalk, Cancerfonden, Emma Spak, Läkarförbundet, Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna.

Nere t.v. Ewa Rasch, Region Östergötland, Charlotte Wåhlin, Fysioterapeuterna, Margareta Fransson (MP), Region Östergötland, Matti Leijon, Sätt Östergötland i rörelse, Lars Nilsson, Riksförbundet HjärtLung, Mikael Hjerne, Fysioterapeuterna och Mikael Nissen, Riksförbundet HjärtLung, Christoffer Bernsköld (S), Region Östergötland. Nere t.h. Margareta Haag, Nätverket mot cancer, Cecilia Winberg, Fysioterapeuterna, Susanne Rolfner Suvanto, Regeringskansliet, Göran Arrius, Saco, Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, Lise Lidbäck, Neuroförbundet, Emma Henriksson (KD), Socialutskottet.

I måndags besökte jag Norrahammars vårdcentral tillsammans med Johanna Mosell, Fysioterapeuternas distriktsordförande i Jönköping. Vi träffade kollegor, patienter och också ansvarig chef för regionens vårdcentraler Bra Liv, Lotta Larsdotter. Det blev ett mycket givande besök, med bra samtal om karriärvägar, kompetensutveckling och workshifting. En sak som gjorde intryck: På Norrahammars vårdcentral får 7 av 10 patienter med ryggbesvär träffa fysioterapeut direkt, som första instans.

En liten anekdot: När patienten Roger Hedquist förstod att vi kom från fackförbundet, så utropade han spontant: ”Men dom är ju så BRA! Ni måste ju ordna så dom får högre lön!!”  Så rätt han har!

Jag besökte också en utbildningsdag för fysioterapeuter och sjukgymnaster i Bra Liv, där Björn Aasa höll i trådarna för dagen. Jag träffade Andreas Hedman och Sofie Ambjörnsson, som bl.a. arbetar med digitala besök hos fysioterapeut. Läs mer om digitala besök hos Bra Liv Nära här.

Överst t.v.  utbildningsdag. Överst t.h. lunchsamtal med Daniel Urberg, Maria Andell, enhetschef, Johanna Mosell, Tomas Edström och Lotta Larsdotter. Nere t.v. Andreas Hedman och Sofie Ambjörnsson och nere t.h. Roger Hedquist, Daniel Urberg och Johanna Mosell.

Jag har i veckan skrivit en krönika i Innovationsbrevet, som ges ut av Roche, Sverige. Mitt tema handlar om vikten av att ta tillvara den kunskap som redan finns.

Igår torsdag deltog jag i ett välbesökt och intressant seminarium på Handelshögskolan, med rubriken Bortom IT. Seminariet bygger på en rapport Bortom IT – om hälsa i en digital tid, som gavs ut i december 2016. Läs mer från dagen på Twitter under #bortomit


Hans Winberg, Leading Healthcare och Sara Riggare var två av många medverkande i seminariet BortomIT. 

Ringla är en viktig samarbetspartner för Fysioterapeuterna, när det gäller att sprida goda exempel. Denna vecka har jag gästbloggat hos Ringla, med temat Förbättringar börjar med mig själv.
Som sagt, snön och vintern kom åter denna vecka. Tidig måndag morgon, med tre decimeter hårt packad snö utanför köksdörren kändes lite konstigt, både för människor och växter. Men – det stundar snart andra tider.

Trevlig helg!

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Hälsoresor, verksamhetsbesök och kvinnors oacceptabelt låga livslöner Postad i Uncategorized

Hälsa och utveckling med perspektiv

Igår torsdag utsåg regeringen Anna Nergårdh till särskild utredare och samordnare för att förändra svensk hälso- och sjukvård, med målsättningen att stärka primärvården. Från Fysioterapeuterna tycker vi det är en bra åtgärd. Anna har stort förtroende i professionerna och uttalade direkt en önskan om att arbeta nära både patient- och professionsföreträdare i sitt uppdrag. Läs Fysioterapeuternas uttalande om utnämningen här.

Folkhälso- idrotts- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström höll presskonferens under torsdagen och presenterade Anna Nergårdh, som särskild utredare och utvecklare. Grattis Anna!

I tisdags genomförde vi två nya träffar i Stockholm i Fysioterapeuternas pågående hälsoresa, där vi för samtal med patientföreträdare, politiker, tjänstemän och andra professioner kring vår vision: Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Vi började med ett frukostmöte där bl.a. ovan nämnda Anna Nergårdh deltog i samtalet. Vi hade bra och finstämda samtal, både på morgonen och till lunch. Att samtala kring hälsa ger perspektiv.

Jag kan redan konstatera, efter några genomförda samtal i hälsoresan, att det finns ett stort intresse för vår nyantagna vision och det har blivit bra och intressanta dialoger så här långt.


T.v. Frukostmöte med Jonna Nyman, Dietisternas Riksförbund , Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare med skylten #FYSIOFRAMTID, Lisbeth Löpare Johansson, Vårdförbundet, jag och Birgit Rösblad från Fysioterapeuterna. T.h. Tobias Perdahl, Vårdmaktpodden, Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarna, Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung, med skylten #FYSIOFRAMTID, Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter, Petter Odmark, Reformklubben, Helena Pepa, Fysioterapeuterna, Caroline Waldheim, Regeringskansliet.

Onsdag-fredag denna vecka pågår Mikrosystemfestivalen i Jönköping, den 14:e i ordningen. Jag har deltagit 13 av 14 gånger och kan verkligen rekommendera andra att delta. Detta år var ämnet Perspective, och det kom deltagare från 14 länder, alla besjälade av att förbättra hälso- och sjukvård med patientens perspektiv. Några highligts: Göran Henriks inledningsföredrag där han talade visionärt om framtidens hälso- och sjukvård och bl.a. om ”Farewell hospitals – hello Home-spital”. Andra highligths var Anders Ekholms plenara föredrag om ”Beyond IT”, en rapport som kom ut i december och som ska presenteras närmare kommande vecka vid ett seminarium i Stockholm, Anette Nilssons föredrag om ”Together for best possible health and equal care” samt Helen Bevans och Göran Henriks plenara föredrag Change in complex systems.

En av höjdpunkterna för egen del var möjligheten att träffa intressanta personer under konferensen, och inte minst glad blev jag av att träffa ett stort gäng fysioterapeuter, som alla hade sökt sig till denna konferens, eftersom de vill bidra till förbättringar i hälso- och sjukvårdssystemet med patientens perspektiv.


Fysioterapeuter på Microsystemfestival i Jönköping: Cecilia Winberg, Charlotte Wåhlin och Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna, Ylva Nilsagård och Anna Ståhl, Örebro, Viktoria Loo Skyman, Famna, Kerstin Angergård, Örebro, Lotta Stenberg, Bräcke Diakoni, Sofia Persson, Qulturum. 

Numer är vi inne i mars månad och det går definitivt mot ljusare tider. Vårblommorna börjar pocka på, också i Småland. Önskar en riktigt trevlig helg! 

Anna Nergårdh regeringens nya samordnare för att leda förändringsarbetet i svensk hälso- och sjukvård

Idag har regeringen utsett Anna Nergårdh, chefsläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, till särskild utredare med uppdrag att leda arbetet med att förändra den svenska hälso- och sjukvården med en starkare primärvård som mål. Ta del av regeringens direktiv här.

Sverige står inför stora utmaningar inom välfärdsområdet,  där jämlik hälsa, vård och omsorg är en otroligt viktig fråga. För att vi tillsammans ska kunna möta dessa utmaningar och även fortsättningsvis kunna erbjuda en hälso- och sjukvård i världsklass måste hela vårdkedjan ses över.

Fysioterapeuterna tycker det är en viktig signal att regeringen idag har utsett en särskild utredare med uppdraget att verka för en stärkt primärvård. Att utse Anna Nergårdh till särskild utredare är ett mycket bra val. Hon har stor kunskap och erfarenhet som kommer vara viktig i detta arbete.

Det var också lovande att höra Anna Nergårdh uttala på dagens presskonferens att det är viktigt att söka ett nära samarbete med både patientföreträdare och professionerna. Fysiorapeuterna ser fram mot att tillsammans med övriga professioner kunna bidra och vara delaktiga i förändringsarbetet.

För att åstadkomma riktig förändring är det mycket viktigt att prevention och rehabilitering ingår som en del i lösningen. Vi är övertygade om att det endast är då en effektiv hälso- och sjukvård som möter patienternas behov kan nås. Och det är en förutsättning för att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. 

 

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Anna Nergårdh regeringens nya samordnare för att leda förändringsarbetet i svensk hälso- och sjukvård Postad i Uncategorized

Olyckligt och svårförståeligt från Socialstyrelsen om fysisk aktivitet

Ännu en vecka i högt tempo, och nu har mycket fokus varit på primärvård, kompetensutveckling men också på olika tolkningar av vilken betydelse fysisk aktivitet har. Finns det tillräcklig evidens eller ej?

Debatten har förts i Läkartidningen, först i form av kritik mot Socialstyrelsens remissversion av riktlinjer vid depression (Sätt större fokus på fysisk aktivitet vid behandling av depression), sedan i form av försvar för riktlinjerna (Otillräckligt underlag för att bedöma effekten av fysisk aktivitet). Till detta kommer att FYSS, som kom ut i ny utgåva alldeles nyligen, och som finansieras och supportas av Socialstyrelsen tydligt rekommenderar fysisk aktivitet som behandling vid depression (Rekommenderad fysisk aktivitet vid depression). 

Det är olyckligt och svårbegripligt att just fysisk aktivitet prioriteras lågt av Socialstyrelsen, och särskilt olyckligt att det uppstår dubbla budskap. Fysioterapeuterna kommer förstås att lämna ett remissvar kring detta, där vi tydliggör vår inställning, att det definitivt finns tillräckligt med evidens för fysisk aktivitet.  Men det börjar bli tröttsamt och icke acceptabelt att liknande process nu upprepas. För ett år sedan var det riktlinjerna för MS och Parkinson och nu både riktlinjerna för demens och depression. Och samtidigt som sagt tydlig evidens i FYSS. Socialstyrelsen behöver förklara sin hållning och ändra inställning, så att patienterna får tillgång till fysisk aktivitet som behandling. Läs min kommentar i Läkartidningen här.

En annan fråga som är närbesläktad är tillgången till fysioterapeut inom elevhälsan i Sverige. Antalet fysioterapeuter och sjukgymnaster inom elevhälsan är ytterst få. Detta trots kunskapen om vikten av träning och fysisk aktivitet, inte minst för barn med någon typ av funktionshinder, rörelserädsla mm.

I veckan fick jag och professionsutvecklare Charlotte Chruzander en pratstund med Viktoria Kolm, sjukgymnast i elevhälsan i Vallentuna kommun. Hon är en av tre(!) fysioterapeuter/sjukgymnaster inom elevhälsan i hela landet! Men var är övriga 287 kommuner? Fysioterapeuterna har som mål att det ska finnas fysioterapeuter inom elevhälsan i alla kommuner. För framtidens och hälsans skull! 

I början av veckan gjorde jag verksamhetsbesök i Jönköping och på Skillingaryds Vårdcentral. Jag träffade Johanna Mosell, ny distriktsordförande för Fysioterapeuterna i distrikt Jönköping och samtalade kring ordförandeskap och koppling mellan lokalt och centralt arbete i förbundet. I Skillingaryd besökte jag distriktssjukgymnast Patrik Alm, och fick också möjlighet att ta del av patientarbete och träffa hans arbetskamrater på enheten. 

Vi diskuterade bl.a. behovet av kompetensutveckling för fysioterapeuter i primärvård och behovet av att det inrättas specialisttjänster inom primärvården. Patrik går just nu en masterutbildning på distans i Luleå, under fyra år, med en extra arbetsinsats, förutom heltidsarbete, på 20 tim/vecka. 25% av den tiden ersätts av arbetsgivaren, resten , 15 tim/vecka står Patrik själv för, en situation, som känns igen av många andra. De flesta får ingen ersättning alls av sin arbetsgivare för denna typ av vidareutbildning.

Och när specialistutbildningen är genomförd, så är det förstås av yttersta vikt att arbetsgivaren inrättar specialisttjänster, så att kompetensen tas tillvara och kommer patienterna till del. Här finns mycket förbättringspotential, och det är en situation som gäller de flesta delar av landet.Stor förbättringspotential. Bara sex av 21 landsting/regioner har inrättat specialisttjänster för fysioterapeuter och 0 av 290 kommuner.

T.v. Patrik Alm och jag med några av vårdcentralens läkare, Patrik på sitt behandlingsrum och t.h. träffar jag distriktsordförande Johanna Mosell

Igår torsdag arrangerade Dagens Medicin årets Primärvårdsdag på Nalen i Stockholm. Dagen var välbesökt, med ca 250 deltagare och innehållet bra. Är primärvården i ombyggnad eller är det ett rivningsprojekt? var ett av de intressanta ämnena under dagen. Överst inledningspasset med Anna Ingmanson, Charlotta Larsdotter och Anna Granevärn. Jag träffade bl.a. Niklas Föghner och Sofia Ernestam som medverkade, nere t.v. och nere t.h. visar Charlotta Larsdotter engagerat Bra Livs app för dagens moderator Christina Kennedy och Andreas Larsson.

I onsdags hade vi årets andra möte med Fysioterapeuternas förbundsstyrelse, denna gång i form av telefonsammanträde. En av huvudpunkterna var att fastställa verksamhetsplanen för 2017Helena Pepa, Caroline Agrell och jag sammanträdde tillsammans med hela förbundsstyrelsen via Helenas mobiltelefon.

I södra Sverige där jag befunnit mig i veckan har det varit en vacker men kall februarivecka, jag hann också njuta av en skön promenad i frisk vind utmed Vätterstrand.

Ha en trevlig helg!

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Olyckligt och svårförståeligt från Socialstyrelsen om fysisk aktivitet Postad i Uncategorized

Så mycket outnyttjad kompetens…

Veckan inleddes med att vi i Fysioterapeuternas arbetsutskott träffade PR-byrån Westander för att finslipa inför Fysioterapeuternas hälsoresa, som ska genomföras under vintern och våren. Vi kommer att bjuda in till dialogmöten, på samma sätt som vi gjorde inför kongressen. Nu kommer samtalet att handla om den vision som kongressen beslutade om: Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Frågor som kommer att belysas är: Vad betyder alla för dig? Vad betyder hälsosamt liv? Och vad betyder i rörelse?Citatet ovan är från kongresshandlingarna och användes också på mötet på Westander PR-byrå i måndags. Läs mer om Fysioterapeuternas vision och underlaget till kongressen här.

För ett par veckor sedan träffade vi representanter för YFA, kring nya FYSS. I onsdags var det releaseparty för FYSS, något som skulle kunna beskrivas som ett guldägg, en svensk produkt som också kan bli en exportsuccé. Fokus är fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Det finns ingen motsvarighet internationellt sett, och efterfrågan är stor. 

FYSS är framtagen av vetenskaplig expertis från flera olika professioner och innehåller mängder av evidens för fysisk aktivitet och träning och Socialstyrelsen är en av finansiärerna. Samtidigt som Socialstyrelsen föredömligt har stöttat detta arbete, så marginaliseras fysisk aktivitet i aktuella utgåvor av nationella riktlinjer för t.ex. demens och depression. Eftersom Socialstyrelsen ansvarar också för dessa riktlinjer, så blir det minst sagt motsägelsefullt.

Mingel med YFA på Svenska Läkaresällskapet för att fira nya FASS. Irene Nilsson Karlsson från Socialstyrelsens höll tal (överst t.v.) och Helena Pepa, Fysioterapeuterna minglade med bl.a. Carl Johan Sundberg, ordförande i YFA, Gabriella Beckvid-Henriksson, YFA och Eva Jansson, YFA (nere t.h). Övriga delar av styrelsen för YFA iklädda orange band (nere t.v.)

Under onsdagen ledde förbundsdirektör Helena Pepa kansliet genom en planeringsdag, inför verksamhetsåret 2017 och inför mandatperioden 2017-2020. Att döma av leendena på bilden är framtidsutsikterna goda för Fysioterapeuternas kansli.

Under torsdagen sammanträdde Fysioterapeuternas specialistkommitté för mandatperioden 2017-2020.  

Jag framförde förbundsstyrelsens tack för ett bra arbete under den gångna mandatperioden och uttryckte också den förväntan och förhoppning som finns från förbundsstyrelsen, att det förändringsarbete som kongressen beslutade om nu ska genomföras. 

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av kongressen att reformera ansökningsprocessen till att bli specialist så att den blir så transparent, kvalitetssäker och tidseffektiv som möjligt. Specialistkommittén har förbundsstyrelsens uppdrag att förbereda och ta fram ett förslag, och detta arbete är prioriterat.  Jag poängterade också vikten av att låta samhällsnytta och patientnytta genomsyra det förestående förbättringsarbetet kring specialistordningen.Det finns idag mer än 1000 specialistutbildade fysioterapeuter i Sverige men bara ca 200 tjänster i landsting och kommuner. Det finns alltså en enorm mängd outnyttjad kompetens. Vilken möjlighet för regioner, landsting och kommuner!Specialistkommittén som sammanträdde under torsdagen på Fysioterapeuternas kansli i StockholmStockholm är en mycket vacker stad. Under måndagens möte på Westander spanade jag in den pågående renoveringen av Slussen, lite från ovan. Utsikten är bedårande, men nog funderar man på hur denna förändring av Slussen ska landa. Klart om några år…

Önskar dig en riktigt trevlig helg!

Mildra krisen i akutsjukvården med förstärkt kommunal rehabilitering

I media har debatten rasat vidare i veckan, om krisen i vården. Ibland blir debatten dock alltför onyanserad. Fysioterapeuternas perspektiv är att vi i Sverige är verksamma i ett hälso- och sjukvårdssystem, som i många avseenden är ett av världens bästa. Men bra kan bli bättre, mycket bättre. Och de förhållanden som lyfts fram på flera av landets akutmottagningar måste självklart tas på allvar. Inte minst är det viktigt att lyfta fram patientens perspektiv. Långa väntetider och dålig arbetsmiljö hänger ihop. Det finns en stor förbättringspotential när det gäller ledarskap, arbetsmiljö, lönevillkor och inte minst en personcentrerad hälso- och sjukvård.

Men det ankommer på alla parter att inte svartmåla överdrivet, utan i stället bidra till fortsatt konstruktiv förbättring. Och att inte enbart verka för den egna professionen, utan i första hand se till patientens perspektiv, men också till helheten.
I en debattartikel i Dagens Medicin i onsdags lyfte jag tillsammans med Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter, som ett inlägg i den pågående vårdkrisdebatten, konstruktiva förslag till åtgärder för att minska trycket på akutmottagningarna.

Många av de patienter som söker på akutmottagningarna skulle inte ens ha behövt komma dit! Det vill säga om kommunerna hade satsat mer på prevention och rehabilitering. Det här med träning löser sig dock inte spontant. Det behövs kunskap. Här gäller det att satsa på bl.a. fler fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som kan ordinera träning som har effekt och det behövs tillräckligt med resurser för att kunna följa upp.

Debattartikeln i Dagens Medicin i onsdags följdes upp med en intervju i nyhetsbrevet Kommunal hälsa under torsdagen

I tisdags presenterade Socialstyrelsen en rapport och en debattartikel i Dagens Nyheter med budskapet att trots ett pågående förbättringsarbete så är svensk hälso- och sjukvård fortfarande ojämlik. I debattartikeln lyfts flera exempel på viktiga förbättringsområden inom fysioterapeuters specialistområde, t.ex. träning efter hjärtinfarkt och fallskador.

Den gångna veckan har varit fylld med bra möten, med ovanligt många tillfällen till goda samtal och med många nya möjligheter.

I måndags träffades Saco hälso- och sjukvård, dvs ledningarna för 11 förbund och professioner som är aktiva inom hälso- och sjukvård. Hans Karlsson, SKL medverkade på mötet och redogjorde för pågående förbättringsarbeten och strategiska målområdena som det arbetas med just nu inom SKL. Det var uppenbart i samtalet att det idag finns en ny förståelse för att alla professioners kompetens behöver tas tillvara för att lösa välfärdens utmaningar.


Vårdförbundet ordnade i onsdags ett välbesökt och mycket konstruktivt frukostmöte där styrning och ledning stod på agendan. Civilminister Ardalan Shekarabi medverkade, det arbetades i grupper kring viktiga frågeställningar och av samtalens intensitet att döma var det givande och bra dialoger runt borden.


Under onsdagen träffades också Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna för att samtala kring olika samarbetsområden. Det saknas verkligen inte evidens för hur bra resultat som kan uppnås genom teamarbete utifrån patientens perspektiv. Men frågan är hur forskningen kan användas och komma  till nytta i verksamheten.

I tisdags fick jag möjlighet till bra och inspirerande samtal med två ordförandekollegor från Vision och Sveriges Arbetsterapeuter. Jag tror det är nödvändigt med tid för reflektion och att också hitta konstruktiva förslag för de utmaningar vi står inför i svensk välfärd.

Lunchsamtal med Veronica Magnusson, ordförande i Vision och kvällssamtal med Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter


Ytterligare ett positivt möte följde  jag via Sociala medier. Nya studentstyrelsen i Fysioterapeuterna träffades för upptaktsmöte, och satte sig på kartan via Twitter. Stolt och glad för engagemanget hos våra studenter!

I veckan kom tidningen Fysioterapi nr 1, första tidningen för året. I min ledare skriver jag om vikten av att nu gå från ord till handling.


Stockholm har visat sig från sin bästa sida under flera dagar denna vecka. Fågelsången börjar redan strax efter kl 7 och det blir alltmer uppenbart att vi går mot ljusare tider. Trevlig helg!

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Mildra krisen i akutsjukvården med förstärkt kommunal rehabilitering Postad i Uncategorized

Kvalitetspris, verksamhetsbesök, cancergala och AU

Så är arbetsåret igång igen, på riktigt. Min arbetsvecka har till stor del varit på resande fot, med nedslag i Stockholm, Göteborg och Norrköping.

En höjdpunkt var förstås utdelandet av Fysioterapeuternas Kvalitetspris, som ägde rum igår torsdag i Norrköping. Bland åtta kvalificerade verksamheter som var nominerade var det Cityhälsan Söder i Norrköping, som tilldelades utmärkelsen för sitt arbete med hälsogrupper för flyktingar och asylsökande.

Jag delade ut priset, assisterad av Mikael Hjerne, distriktsordförande för Fysioterapeuterna Östergötland och Frida Eriksson från Fysioterapeuternas kansli, som direktsände på Facebook.

Läs mer om utmärkelsen och prisutdelningen i Dagens Medicin och på Region Östergötlands Facebooksida och lyssna på intervjuer i P4Östergötland med bl.a. pristagarna Hanna Waldemarsson och Rosemarie Mossberg-Maghsoudi.

I onsdags var jag tillsammans med Charlotte Chruzander, från Fysioterapeuternas kansli, på verksamhetsbesök på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, en dag som gjorde att jag kände mig rejält peppad. Det var ett inspirerande verksamhetsbesök hos fysioterapiverksamheten på Sahlgrenska, med ett späckat program, många bra diskussioner om karriärutvecklingsmodeller och workshifting och en bra dialog om Fysioterapeuternas nya vision ”Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse”. Vilken fantastisk kompetens det finns i professionen och så viktigt det är med besöken i verksamheten. En riktigt bra dag!


Värdarna för besöket var enhetscheferna Gunilla Kjellby Wendt och Staffan Skarrie, som också visade upp hälsocykeln på kontoret (överst till höger)

Måndagskvällen var jag inbjuden att delta i Cancerfondens insamlingsgala i Annexet, Globen. Det blev en känslostark kväll med starka personliga berättelser och mycket bra artister. Alla hade det gemensamt, kampen mot cancer. Temat för kvällen var #tillsammansmotcancer. En kväll som påminde om vikten av att ta vara på varje dag tillsammans. Hälsa är inget självklart.

Under veckan har vi också haft årets och mandatperiodens första arbetsutskott, ett möte som till stor del ägnades åt att förbereda årets första förbundsstyrelse, som sammanträder nästa vecka.

Som synes, så var vi alla glada och inspirerade, redo att ta sats inför ett nytt verksamhetsår och en ny mandatperiod.Fysioterapeuternas arbetsutskott består av mig själv, Caroline Agrell, socialpolitisk strateg, Cecilia Winberg, vice ordförande, Helena Pepa, förbundsdirektör och Mikael Hjerne, förbundsstyrelseledamot.

Idag fredag är det examensdags för ca 260 nya fysioterapeuter i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund (Västerås har ingen avgångsklass nu, de har intag en gång om året). Philip Olsson, som varit ordförande i Fysioterapeuternas studentsektion, är en av de som examineras idag och Philip kommer att gästblogga här i början av nästa vecka. Ett STORT GRATTIS till alla nyexaminerade!

Och nu börjar det märkas att det går mot ljusare tider. Ta vara på ljuset under helgen som stundar snart!                          

 

Trevlig helg!