Hembygdsföreningen på besök vid Kvarnen i Lagmanskvarn

Utvalda

I onsdags 22/5 hade vi besök vid kvarnen av Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult. Det blev en fin försommarkväll med välkomsthälsning av hembygdsföreningens ordförande Kerstin Åverling, följt av en kort historisk beskrivning av oss om kvarnen från 1300-talet fram till nutid.

Ca 45 personer hade sökt sig till Lagmanskvarn denna soliga majkväll och besökarna fick också gå en tipspromenad till Lammhultesjön och runt kvarndammen. Därefter var det guidning i kvarnen innan det var dags för fika i gröngräset.

Vi fick också ta del av olika berättelser från deltagarna om egen erfarenhet från tidigare kvarnbesök.

För den som är intresserad finns en hemsida med en del ytterligare information om kvarnen och dess historia http://stefanjutterdal.se/2024/05/18/kvarnen-i-lagmanskvarn-med-anor-fran-1300-talet/

Kvarnen i Lagmanskvarn, med anor från 1300-talet

Utvalda

Vi som äger och bor vid kvarnen i Lagmanskvarn utanför Oskarshamn heter Annmargreth Kvarnefors och Stefan Jutterdal. Annmargreth har bott stora delar av livet här i Lagmanskvarn och är också barndomsfödd här. Hon är fjärde generationen mjölnare med en stark koppling till ett yrke som tidigare var samhällsviktigt. Stefan har bott här sedan 2004.
Det är en förmån att få bo vid en så vacker plats, med så stark koppling till historien. På den här sidan kan du läsa mer om kvarnen i Lagmanskvarn, historik om platsen och om hällristningarna som finns här.

Vy över kvarnen och kvarndammen från övre dammluckorna.
Hitta hit: https://maps.apple.com/?address=Lagmanskvarn,%20Oskarshamn,%20Sverige&auid=16855654269537971738&ll=57.256019,16.351074&lsp=6489&q=Lagmanskvarn&t=m

Att bo vid en plats med så mycket koppling tillbaka i tiden känns bra, men innebär också en del åtaganden. Vattennivån i kvarndammen ska regleras dagligen. På vårvintern är vattenflödet som högst, med härligt brusande vatten. Sommartid är det lägre vattenstånd och de senaste 8 åren har det varit ont om vatten i kvarndammen redan i slutet av juli. Nivåskillnaden mellan vinter och sommar är ca 1 1/2 – 2 meter!

Augusti 2023


En fråga som är vanlig från besökare är: Var kommer vattnet i Kvarndammen ifrån och vart tar det vägen? Här en karta som beskriver vattnets väg.

Vattensystemet börjar ca 83 m.ö.h. vid Kulltorp, söder om Bråbo, fortsätter genom sjöarna Smälten, Brukssjön och Lammhultesjön innan det når kvarndammen som ligger 35 m.ö.h. Nedströms fortsätter det som Lagmanskvarnsån och Applerumsån, som sedan rinner ut i Östersjön vid Applerum, söder om Oskarshamn.

Lagmanskvarns historia

Det finns en rik historia kvarnen vid Lagmanskvarn. I samband med planeringen för ny väg mellan Århult och Oskarshamns södra infart träffade vi arkelogen Alf Ericsson, som kom på besök i samband med att han samlade fakta till en rapport inför Oskarshamn-Århult, inför ny sträckning av väg 37/47 mellan Oskarshamn-Århult.

”Av olika omständigheter framgår att Döderhults kyrkby redan under äldre medeltid utgjordes av två stora gårdar, som var centra i var sitt godskomplex (Axelsson 2017). Bilden bekräftas av det historiska kartmaterialet, som redovisar ett mycket stort utmarksområde tillhörande Döderhults kyrkby, se figur 4. Den ena av huvudgårdarna ägdes i mitten av 1300-talet av Israel Birgerson (Finstaätten). Israel,en bror till den heliga Birgitta, hade ärvt godset av sin mor Ingeborg Bengtsdotter (Folkungaättens lagmansgren). Hennes far och farfar hade varit östgötalagmän sedan 1240-talet och Israel var sedan 1330-talet uppländsk lagman. När det i Israel Birgerssons jordebok från 1351 redovisas en kvarn i Döderhult kan det knappast betvivlas att det inte skulle vara Lagmans­kvarn som avses (Axelsson 2017). Lagmans­kvarn med mjölnargård torde därför vara avsöndrad från Döderhults kyrkby”

Rapport 2020:122, Arkeologisk utredning, etapp 1a, Oskarshamn-Århult, inför ny sträckning av väg 37/47, Kalmar län, Oskarshamns kommun, Döderhults socken. Annika Helander och Alf Ericsson

Ta del av rapporten här nedan👇🏻


Kvarnen i Lagmanskvarn

Kvarnen i Lagmanskvarn har anor sedan 1300-talet. I bildspelet nedanför kan du läsa och lyssna till historien om kvarnen och hur den fungerade.

Välj Presentera, så kan du också lyssna till vår berättelse för varje bild

Bildspel om Kvarnen i Lagmanskvarn

I boken Svenska Kvarnar från 1940 beskrivs kvarnen i Lagmanskvarn:

Hällristning vid Lagmanskvarn

Ca en km från kvarnen i Lagmanskvarn upptäcktes 1928 en hällristning. Den som upptäckte hällristningen var Annmargreths far Henrik Kvarnefors, som då var15 år.

”Det var sommaren 1928. Jag skulle vara med några dagar på gården för att hjälpa till med skördearbetet. Vi arbetade på fältet som började alldeles vid den nu inhägnade hällen (dvs. platsen för ristningen). Varje gång som vi gick vägen mellan gården och åkern så gick vi rätt över hällen. Vid några tillfällen hade jag lagt märke till att det syntes parallella ränder över den släta bergytan, och vid en middagsrast, då vi var på hemväg, gick det upp för mig att det var en hällristning. De följande dagarna studerade jag den ytterligare och så sände jag bud med mina systrar, som fortfarande gick i skolan, till min f d lärare, kantor C.H. Helander om min upptäckt. Helander var mycket intresserad av fornminnen från olika tidsepoker och bedrev på äldre dar en del forskning i våra trakter. Han hade i skolan undervisat om våra förfäder och hur de troligen levde sitt liv. Vi hade vid flera tillfällen utflykter i naturen, då vi bl.a. såg på de gravrösen och andra stensättningar som finns i våra trakter. När Helander fick mitt bud blev han givetvis intresserad, och kom snart till oss en kväll i Lagmanskvarn. Vi båda följdes åt för att se på hällristningen. Han tecknade av den på fri hand, och jag tror också att han satte ut några mått på skissen. Senare skickade han uppgifterna till landsantikvarien i Kalmar, och på så sätt kom saken till intresserade myndigheters kännedom”.

Oskarshamn: det egna samhället. Fornminnen i en kustbygd, 2008, ISBN 919703424X

Lyssna till Annmargreths berättelse om hur hennes far Henrik upptäckte hällristningarna:
https://1drv.ms/p/c/515b3a2ffe099248/EcC6T0MOemRHuCd60DCegHgByXfZWs6tTiDBHxh33eK2xQ

O-Ringentidningen – tidningen om världens största orienteringsäventyr

Världens största orienteringsäventyr O-Ringen kommer till Oskarshamn och Smålandskusten i sommar. Om drygt tre månader väntar vi runt 25000 besökare till vår del av Småland.
I O-Ringentidningen finns massor av bra information om hela eventet https://www.yumpu.com/sv/document/read/68663805/o-ringentidningen-nr-1-2024

Där finns också en artikel om vårt pågående arbete med att göra vår del av Sverige till en mer hjärtsäker och hjärtvänlig plats. Läs gärna och lär dig rädda liv! ❤️

O-Ringentidningen finns också på engelska https://www.yumpu.com/en/document/read/68665271/o-ringen-magazine-nr-1-2024

Läs mer om O-Ringen på hemsidan https://oringen.se/ och följ gärna O-Ringen på Instagram så är du uppdaterad i för sommarens stora event, O-Ringen 2024 Smålandskusten.

https://www.instagram.com/oringen?igsh=ZG5wbThhZ3F1Z216

Presentation hos IK Oskarshamns affärsnätverk Power Play

Igår medverkade Annmargreth och jag på ett lunchmöte med IK Oskarshamns affärsnätverk Power Play. Rubriken för vårt presentation var: Vad kan vi göra för ett mer hjärtvänligt Oskarshamn? Vi sammanfattade vårt budskap med denna bild:

Ta del av hela vår presentation här:

På lunchmötet pratades det förstås mycket hockey, rummet var ju fyllt av sponsorer och samarbetspartners och det var kul och intressant att lyssna både på klubb- och kvalinformation med Therése Elofsson och Jonas Lennartsson och på senaste nytt från Sporten med IK Oskarshamns nytillträdda sportchef Oscar Alsenfelt.

Tack för inbjudan IK Oskarshamn, nu hoppas vi på att många tar till sig våra goda ❤️-råd, så att vi till sommaren, när vi får 25 000 O-Ringenbesökare till Smålandskusten kan visa upp ett mer hjärtsäkert och hjärtvänligt Oskarshamn.❤️

När hjärtat stannade och livet efter – föredrag på SPF Oskarshamns årsmöte

Idag höll Annmargreth och jag ett föredrag på årsmötet för SPF Oskarshamn. Mötet var välbesökt med ca 150 deltagare och vi fick god respons och många intresserade frågor.

Tack för inbjudan SPF Oskarshamn!
Arbetet med ett mer hjärtvänligt Oskarshamn går vidare❤️

IK Oskarshamn skickade ut sin hjärtstartare idag på Alla hjärtans dag ❤️

Idag togs ytterligare ett steg mot ett mer hjärtvänligt Oskarshamn ❤️
I Be-Ge Hockey Center finns sedan tidigare tre hjärtstartare utplacerade. Nu väljer IK Oskarshamn att flytta ut en fjärde hjärtstartare för att bidra till ett hjärtsäkrare och mer hjärtvänligt Oskarshamn. Hjärtstartaren invigdes idag på Alla hjärtans dag av mig och Oscar Engsund, lagkapten i IK Oskarshamn.


Kan du HLR ?
Passade på att ställa frågan till Oscar Engsund, lagkapten i IK Oskarshamn.
Oscar kommer att fräscha upp sina kunskaper och gå en HLR- utbildning hos
Riksförbundet HjärtLung Oskarshamn

Här mitt invigningsanförande:
”Varje dag drabbas 16 personer i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus, bara två överlever, men det skulle kunna vara betydligt fler.

I Sverige sitter bara 20 % av hjärtstartarna utomhus, i Danmark är motsvarande siffra 70%. Antalet överlevare är också högre i Danmark (17%) än i Sverige (12%). 

Jag heter Stefan Jutterdal och kommer från Hjärtuppropet, ett initiativ i Sverige, som arbetar för att alla ska lära sig hjärt- lungräddning (HLR), att det ska finnas fler hjärtstartare i samhället och att hjärtstartarna ska vara tillgängliga. 

Varför ska hjärtstartarna vara registrerade i ett register och varför ska dom helst sitta utomhus? Jo, när någon ringer 112 om ett inträffat hjärtstopp så larmar SOS, förutom ambulans och räddningstjänst också upp till 30 frivilliga Sms-livräddare, som får information om var närmaste hjärtstartare finns. Och ofta är frivilliga livräddare på plats före ambulansen. Det är alltså oerhört viktigt att de hjärtstartare som finns är registrerade i Hjärtstartarregistret och helst även är tillgängliga dygnet runt.

Just nu pågår ett arbete för ett mer hjärtvänligt och hjärtsäkrare Oskarshamn, särskilt med tanke på att vi till sommaren får 25000 besökare i samband med O-Ringen Smålandskusten. Hjärtuppropet vill bidra till det arbetet och arbetar tillsammans med andra organisationer för ett mer hjärtvänligt Oskarshamn. 

Jag har ett alldeles särskilt engagemang i detta arbete eftersom jag själv har haft ett hjärtstopp och blivit räddad tillbaks till livet för sex år sedan. En av mina livräddare är min fru Annmargreth, som står här intill. Jag var alltså en av 10 som fick chansen att överleva, tack vare rådiga medmänniskor och det känns fantastiskt. 

När jag blev ambassadör för Hjärtuppropet så fick jag en hjärtstartare och ett tillhörande värmeskåp, för att kunna placera hjärtstartaren utomhus, så att den blir tillgänglig i samhället. Men eftersom vi redan har en hjärtstartare utomhus i ett skåp hemma i Lagmanskvarn där vi bor, så bestämde min fru Annmargreth och jag oss för att skänka hjärtstartare och skåp och vi ville att den skulle placeras så att den kommer till störst nytta i samhället. 

Vårt val föll på IK Oskarshamn, som har stort genomslag i samhället och när vi tog kontakt med IK så var dom positiva både till att ta emot hjärtstartaren och till att bidra att sprida kunskap om HLR och tillgängliga hjärtstartare och på så sätt bidra till ett mer hjärtvänligt Oskarshamn, och det gläder oss mycket! 

Placeringen av hjärtstartaren är perfekt, det är precis så som hjärtstartare ska placeras, utomhus i ett skåp, alltid tillgängligt och och väl synligt. Det signalerar ett viktigt budskap idag på Alla hjärtans dag❤️”

Läs mer på IK Oskarshamns hemsida https://www.ikoskarshamn.se/article/gz2as8u-2egc1/view

och i OskarshamnsTidningen https://www.barometern.se/oskarshamn/nu-finns-hjartstartare-aven-utanfor-be-ge-hockey-center/

Hur kan vi tillsammans hjärtsäkra Oskarshamn?

De senaste veckorna har vi ägnat mycket energi och engagemang åt att sprida information om hur vi tillsammans kan förbättra hjärtsäkerheten i Oskarshamn med omnejd. Vi har varit i kontakt med kommunala beslutsfattare och många olika organisationer och fått bra respons.

Igår fick jag via Attraktiva Oskarshamn AB https://attraktivaoskarshamn.com/ möjlighet att träffa Fastighetägarnätverket i Oskarshamn och informera om vikten av att placera hjärtstartare tillgängligt utomhus. Hjärtstopp är vanligt förekommande, kan inträffa i alla åldrar och 70 % av hjärtstoppen sker i hemmet. Plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus drabbar 16 personer varje dag i Sverige, bara två överlever. Det skulle kunna vara betydligt fler, men då behövs snabba insatser med tidig start av hjärt-lungräddning (HLR) och tidig defibrillering med en hjärtstartare. Fastighetsägare är en nyckelgrupp i sammanhanget eftersom det bl.a. handlar om att hjärtstartare behöver sitta tillgängligt utomhus på olika fastigheter.

Ta del av min prestationen här nedan:

Chansen att överleva minskar med 10 % för varje minut som går, så det finns ingen lång tid att börja fundera hur jag ska hitta närmaste tillgängliga hjärtstartare. På mötet igår beskrev jag gången vid ett hjärtstopp: En person ser någon som drabbas av ett misstänkt hjärtstopp, larmar SOS-Alarm på 112 och startar HLR. Då larmar SOS Alarm ut ambulans och räddningstjänst. Dessutom larmas 30 frivilliga Sms-livräddare inom 10 km omkrets från hjärtstoppet. Det är ganska vanligt att Sms-livräddare är på plats före ambulans och räddningstjänst. Sms-livräddarna får ofta besked i telefonen om var närmast tillgängliga hjärtstartare finns. För att hela kedjan ska fungera är det alltså avgörande att hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och att den är tillgänglig!
Ambulansens framkörningstid i Sverige är ca 10 minuter. För att nå optimalt resultat vid ett hjärtstopp behöver HLR startas inom en minut och defibrillering med hjärtstartare ske inom fem minuter. Tiden är så viktig och kan göra skillnad på liv och död.

Jag fick bra respons och bra frågor från gänget av fastighetsägare, inte minst väckte kartan med Hjärtstartarregistret intresse. Jag ställde frågan, som alla bör ställa sig:
Vet du var närmaste hjärtstartare finns?
Idag finns sex (6) hjärtstartare i Oskarshamn, som är tillgängliga dygnet runt. Vår ambition är att det innan sommaren ska finnas betydligt fler tillgängliga hjärtstartare. Sommaren 2024 får vi ju upp mot 25000 besökare till Oskarshamn och Smålandskusten i samband med O-Ringen. Vår målsättning är att det dessförinnan ska finnas minst 15 hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt.

Kolla var närmaste tillgängliga hjärtstartare finns här https://www.hjartstartarregistret.se/#/.

I kontakterna med olika organisationer har vi upplevt en hel del positiv respons, och det känns förhoppningsfullt att många vill bidra till ökad hjärtsäkerhet. Exempel på goda föredömen är Byggebo AB som snabbt bestämde sig för att göra samtliga sina tre hjärtstartare tillgängliga genom att och placera dom i skåp utomhus och Oskarshamns kommun som lovat att flytta ut en eller två hjärtstartare. Även Döderhults församling ställer sig positiva till att flytta ut befintliga hjärtstartare. Dessutom har en del bostadsrättsföreningar meddelat att de planerar att köpa in hjärtstartare och placera dom i skåp utomhus.

Nu hoppas jag att fastighetsägarna blir ytterligare en kraft att räkna med. Det återstår en hel del arbete för att göra Oskarshamn mer hjärtsäkert, men tillsammans kan vi åstadkomma mycket!

Stort tack till Attraktiva Oskarshamn AB för att jag fick möjlighet att medverka på träffen med fastighetsägarnätverket!

En av Oskarshamns pärlor, Ernemars klippor i vinterskrud

Inlåsta hjärtstartare räddar inga liv

Idag skriver jag i min roll som ambassadör för Hjärtuppropet en debattartikel i Barometern-OT, tillsammans med Arne Nilsson, ordförande i Riksförbundet HjärtLung Oskarshamn och Johan Israelsson, HLR-samordnare och forskare, Svenska rådet för HLR.

Tänk om vi skulle kunna hjälpas åt att göra vår stad och vårt län mer hjärtsäkert! Det skulle bidra till att göra vårt samhälle till en säkrare och tryggare plats. Och tänk så fint det skulle vara om vi redan till nästa sommar när vi får 25000 besökare i samband med O-ringen kunde visa upp ett hjärtsäkert Oskarshamn och en hjärtsäker Smålandskust. 

Här följer några förslag på vad som behöver göras:

-Fler tillgängliga hjärtstartare behövs i bostadsområden. 

-Du som redan har en hjärtstartare, kolla upp att den är registrerad på hjartstartarregistret.se

-Om möjligt, placera hjärtstartaren så att den är tillgänglig dygnet runt.

-Om du inte redan kan HLR, se till att lära dig.

Här finns en ny gratis webbutbildning från Svenska rådet för HLR, som tar 15 min. https://www.hlr.nu/allakanhlr/

Läs hela debattartikeln här https://www.barometern.se/debatt/kara-oskarshamnare-och-kalmarlansbor/

Tillsammans kan vi rädda fler liv!


World Restart A Heart Day ❤️

Idag den 16 oktober firas den internationella hjärtstoppsdagen ”Restart A Heart Day” runt om i världen för att uppmärksamma vikten av att kunna hjärt-lungräddning (HLR) och att kunna använda en hjärtstartare.

Varje dag drabbas ca 16 personer av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Endast två överlever. Alla kan inte räddas, men betydligt fler än idag skulle kunna överleva med rätt insatser. Ungefär 70 % av dessa hjärtstopp sker i hemmet.

För att fler liksom jag http://stefanjutterdal .se/2023/09/02/__trashed-2__trashed/ ska få chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp krävs bl.a. att alla kan hjärt- lungräddning (HLR), att det finns tillgängliga hjärtstartare och att det finns fler tillgängliga hjärtstartare i bostadsområden.

I min roll som ambassadör för Hjärtuppropet https://www.hjartuppropet.se/ gjorde jag idag en inventering av tillgängliga hjärtstartare i Oskarshamn, där vi bor. Det visar sig att det endast finns fem hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt enligt Hjärtstartarregistret https://www.hjartstartarregistret.se/#/

För att uppmärksamma de som valt att göra sin hjärtstartare tillgänglig dygnet runt tog jag en kort runda på stan.

En eloge till alla er som har sin hjärtstartare tillgänglig dygnet runt, det kan rädda liv!❤️❤️❤️

Hur står det till med dina kunskaper i HLR? Vet du hur du ska hantera en hjärtstartare? Fräscha upp dina kunskaper så att du är beredd. Det är lika viktigt att lära sig HLR som att kunna simma! Här tips om en ny webb-utbildning i HLR från Svenska rådet för hjärt- lungräddning. Den tar 15 min, och det är mycket väl använd tid. Du hittar utbildningen här https://www.hlr.nu/allakanhlr/


Tillsammans räddar vi liv! ❤️

”Bättre investera i hälsa än att betala för sjukdomar”

Jag hade förmånen att få lära känna människan, forskaren och hjärtläkaren Joep Perk under mer än 40 år. Med ett brinnande engagemang och ett okonventionellt arbetssätt var han inte bara som en uppskattad läkare, han var också en stor förkämpe för att förbättra folkhälsan, med Oskarshamn som utgångspunkt och med Sverige och världen som sitt arbetsfält. Var fick han sitt engagemang ifrån och vilka var hans drivkrafter?
Jag hade så gärna velat prata mer med Joep om detta, men det samtalet blir inte av, Joep dog för ett år sedan http://stefanjutterdal.se/2022/04/28/vi-har-mist-en-stor-inspirator/

Men en vacker aprildag i år fick jag och Annmargreth ett fint samtal med Christine Perk, som levt tillsammans med Joep i många, många år. Hon var nyss hemkommen från Malaga och European Heart Prevention Congress, där det hölls ett minnesseminarium för Joep Perk. Rubriken var: ”Better invest in health than pay för diseases”.

Lyssna på vårt samtal nedan.

Samtal med Christine Perk med vacker vy mot havet, en vy som Joep Perk älskade